Viranhaltijapäätökset

Verkkosivuilla julkaistaan kirkkolain (652/2023) ja kirkkojärjestyksen (657/2023) mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös seurakunnan jäsenellä. Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tulevat nähtäville päätöksenteon jälkeen ja ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.

Päätöksen nähtävillä pitämisessä huomioidaan kirkkolaissa, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä muussa laissa mahdollisesti salassa pidettäväksi säädetyt asiat. Salassa pidettäviä asioita ei julkaista verkossa. 

Nähtävillä pidettävään viranhaltijapäätökseen liitetään muutoksenhakuohjeet. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (KL 10:24,2). Muutoksenhakuaika on 14 päivää.

Savonlinnan seurakunnan viranhaltijapäätöksiin oikeutetut viranhaltijat on lueteltu alla. Virkanimike valitsemalla pääset suoraan ko. viranhaltijan päätöksiin, joilla on sillä hetkellä muutoksenhakuaika menossa.

Kiinteistöpäällikkö Linkki avautuu uudessa välilehdessä

KIrkkoherraLinkki avautuu uudessa välilehdessä

TalousjohtajaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Ylipuutarhuri

Viranhaltijapäätökset julkaistaan Domus-sivustolla, avaa haku tästä.Linkki avautuu uudessa välilehdessä Viranhaltijan nimike -hakukentästä voit valita haluamasi seurakunnan ja viranhaltijan. 

Kirkolain mukaan kirkon viranomaisten päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu, tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä seurakunnan viranomaisen päätöksestä myös seurakunnan jäsen, jollei muutoksenhakuoikeutta ole erikseen rajoitettu.

Johtokuntien pöytäkirjat 

Arvioinnin johtokunta 3 /22.5.2024 (PDF)

Arvioinnin johtokunta 2 /11.4.2024 (PDF)

Arvioinnin johtokunta 1 /14.3.2024 (PDF)

Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 1 /28.2.2024 (PDF)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Sairaalasielunhoidon johtokunta 1 /22.2.2024 (PDF)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2 /13.9.2023 (PDF)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Sairaalasielunhoidon johtokunta 2 /14.9.2023 (PDF)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Kappeliseurakuntien ja kirkkopiirin johtokuntien pöytäkirjat alueen omilla sivuilla (Alueet-valikko päävalikossa).

Linkkien tiedosto aukeaa klikkaamalla PDF-muodossa uuteen välilehteen.