Toimintaa omaishoitajille

Omaishoitajien jaksamista tuetaan henkilökohtaisin kontaktein, ryhmäkokoontumisilla ja erilaisilla valmennuksilla.

Sulkavan kappeliseurakunnan diakoniatyö järjestää yhteistyökumppaneiden kanssa omaishoitajille kevät- ja syyskaudella teemakokoontumisia kerran kuukaudessa, työnohjausta ja virkistystoimintaa. 

Sosteri tuottaa sosiaalihuollon viranomaispalvelut Sulkavalla. Sosiaalityöntekijä Sanna Hämäläisen puoleen voi kääntyä omaishoitoasioissa: 
puh. 0444172054, sanna.hamalainen2(at)etelasavonha.fi. 
Huom. (at)-merkki korvataan @-merkillä sähköpostia lähetettäessä.

 

Omaishoitajien ja läheisten vertaisryhmän kausiohjelma 19.9.2023 - 14.5.2024.