Hautajaiset

"Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta huonetta – enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan." (Joh. 14:1-2)

Ohjeita hautajaisten järjestämisestä koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aikana >>

Läheisen menettäminen on pysäyttävä kokemus. Vaikka olisi ollut tiedossa, ettei aikaa ole paljoa jäljellä, kuolema silti koskettaa. Hautajaiset tarjoavat mahdollisuuden jättää poisnukkuneelle rakkaalle viimeiset jäähyväiset. Kristittyinä jäämme odottamaan edesmenneiden rakkaittemme jälleennäkemistä taivaan kodissa.

Hautajaiset jakautuvat kahteen osaan – siunaukseen ja muistotilaisuuteen. Siunaus järjestetään tavallisesti kappelissa, tosin se on mahdollista toimittaa myös haudalla, jos sää sen sallii. Muistotilaisuus on omaisten järjestämä tilaisuus, jonka voi pitää seurakunnan tiloissa, kotona tai muussa omaisten hyväksi katsomassa paikassa.

Savonlinnan seurakunnassa hautajaisia järjestetään tavallisesti perjantaisin ja lauantaisin. Tarvittaessa myös muut päivät tulevat kyseeseen, esimerkiksi saattojoukon ollessa pieni. Sopivasta ajankohdasta voi neuvotella, kun varaa hautajaisia kirkkoherranvirastosta. Kappelissa siunaukseen varataan yleensä tunti. Mikäli saattojoukko on suuri, kahdeksankymmentä henkilöä tai enemmän, on asiasta hyvä mainita varausta tehdessä, jotta siunaukseen voidaan varata enemmän aikaa.

Hautajaisia varatessa selviää myös siunaava pappi. Hän on omaisiin yhteydessä ja sopii ajan siunauskeskustelulle. Tapaamisessa puhutaan hautajaisten käytännönjärjestelyistä ja vainajan elämästä (puhetta varten). Siunauskeskustelun yhteydessä sovitaan lisäksi siunauksen virsistä ja muusta musiikista. Mikäli omaisilla on musiikin suhteen erityistoiveita, heidän on syytä olla niiden tiimoilta yhteydessä kanttoriin.

Seurakunta pyrkii tukemaan surun kohdanneita. Erilaisia sururyhmiä on tarjolla säännöllisesti. Halutessaan voi hautajaisten jälkeenkin ottaa yhteyttä seurakunnan työntekijään ja sopia juttutuokion hänen kanssaan.

Ohjeita surun kohdattua

Hautausmaat

Hautojen hoito ja hallinta

Kuva Kirkkohallitus/Aarne Ormio