Sukututkimus

Sukututkimus on henkilöhistoriallista tutkimusta ja sukulaisuussuhteiden selvittämistä. Sukututkimuksen seurakunnan jäsenistä voi tilata Lahden aluekeskusrekisteristä siltä ajalta kun he ovat olleet kirjoilla Savonlinnan seurakunnan tai muissa Lahden aluekeskusrekisteriin kuuluvissa seurakunnissa.

Sukututkimus on maksullista eikä tietoja voi antaa puhelimitse. Tutkimus tehdään aina kirjallisesti ja se tehdään käyttämällä sukututkimustilauslomakettaLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Täytetyn lomakkeen voi toimittaa allekirjoitettuna sähköpostin liitteenä tai postitse.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan, että se noudattaa tietosuoja-asetuksen periaatteita ja säännöksiä. Tämän vuoksi sukututkijan on tilauksen yhteydessä toimitettava myös sukututkimusrekisteriä koskeva tietosuojaselosteLinkki avautuu uudessa välilehdessä tmv, joka osoittaa tietojen luovuttamisen edellytykset.

Sukututkimuksen toimitusaikatavoite on kolme kuukautta. 

Tilattaessa on ilmoitettava:

  • tutkittavan etunimet, sukunimet, syntymäaika ja -paikka
  • mahdolliset tiedossa olevat muuttoajat
  • tilaajan nimet ja osoitetiedot puhelinnumeroineen
  • mitä tietoja halutaan ja missä laajuudessa (esim. vanhemmat, sisarukset, puolisot, lapset jne.)

 

Sukututkimustilauslomake (PDF)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Sukututkimusrekisteriä koskeva tietosuojaseloste (PDF)

 

Huom! Lomake on tallennettava ENSIN omalle koneelle, jotta siihen voi kirjoittaa ja tallentaa tietoja. 

Lähetysosoitteet

Lahden aluekeskusrekisteri, PL 84, 15111 Lahti tai

lahti.keskusrekisteri@evl.fi


Huom! Älä lähetä henkilötunnuksia sähköpostissa, ellei sinulla ole käytössä turvasähköpostia.

Sukututkimuksista perittävät maksut

Kirkkohallitus päättää kirkkolain mukaan kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista. Päätökset on julkaistu Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 23/2023.

Perusmaksu

Sukututkimusta varten tehtävän todistuksen perushinta on 55€.

  • Jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, perushinnan lisäksi veloitetaan 25€ lisämaksu jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta.

Toimitusmaksu

Maksullisen todistuksen lähettämisestä peritään toimitusmaksua 5,00€.

  • Jos todistus lähetetään ulkomaille, lisätään kustannuksiin posti- ja pankkipalvelumaksut.
  • Jos todistus ja lasku lähetetään eri osoitteisiin, veloitetaan toimitusmaksun lisäksi erillinen 5,00 € lähettämismaksu; yhteensä siis 10€.
  • Jos laskuttaja joutuu lähettämään maksukehoituksen, siitä peritään 5€.