Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin.

Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeistään viikkoa ennen häitä ja todistus on voimassa neljä kuukautta.

Kihlakumppaneiden voimassa oleva avioliitto tai rekisteröity parisuhde, biologinen sukulaisuus suoraan takenevassa tai etenevässä polvessa, adoptiolapsisuhde suoraan takenevassa tai etenevässä polvessa, sisaruus tai puolisisaruus ovat avioliiton ehdottomia esteitä.

Kihlakumppaneiden tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä ja heidät voidaan vihkiä kirkolliseen avioliittoon vaikka parin toinen osapuoli ei kuuluisi kirkkoon mutta on muun kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsen. Jollei toinen tai kumpikaan vihittävistä ole minkään kirkon jäsen, vihkimisen hoitaa maistraatti.

Pyyntö esteiden tutkinnasta-lomakeen voi myös täyttää muualla kuin kirkkoherranvirastossa mutta silloin täytyy pyytää kahden todistajan allekirjoitukset lomakkeeseen.

Siirry Avioliiton esteiden tutkinta -asiointipalveluun tästä.

Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Mikäli sinulla ei ole käytössäsi verkkopankkitunnuksia, ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon.

Esteiden tutkinta eli kuulutukset voidaan lukea kirkossa morsiusparin toivomana sunnuntaina.