Lähetys ja avustustyö

Lähetys- ja avustustyö

Seurakunnan lähetystyö on Herramme Jeesuksen antaman käskyn toteuttamista.

Löytyy Raamatun Uuden Testamentin Matteuksen evankeliumista 28:18-20.:


" 18 Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. 19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 20 ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."


Työtä tehdään korostamalla seurakunnan kaikessa opetuksessa ja julistuksessa edellä olevaa kaste- ja lähetyskäskyä. Lähetyskäskyn toteuttamiseksi koko Savonlinnan seurakunnassa toimii mm. 18 lähetyspiiriä, joissa seurakuntalaiset toimivat säännöllisesti sekä taloudellisesti tukien että yhteyksiä ylläpitäen nimikkolähetteihin eri puolilla maailmaa.

Lähetystyön tukiryhmä

Punkaharju: Anitta Turkulainen, Kerimäki: Satu Mäkäläinen, Enonkoski: Ritva-Kaarina Järveläinen, Rantasalmi: Irja Härmälä, Sulkava: Pertti Kankkunen, Tuomiokirkko: Mikko Jantunen, Mervi Kontinen, Taisto Kontinen, Eeva Lappalainen, Rauni Liukko, Ilkka Suokas, Tuija Timonen-Konsti ja Marjatta Väyrynen. Työntekijät: Anni Kortelainen, sijainen Anneli Wirkola ja Kristiina Rankila.

 

Tutustu lähetystyöhän seurakunnassamme. Siirry lukemaan lisää tästä