Eroryhmä

Osallistujat käsittelevät eroaan monipuolisesti ryhmässä ja erilaisten tehtävien avulla. Samalla he rakentavat identiteettiään ja sosiaalista verkostoaan sekä keräävät rakennusaineksia eronjälkeisen elämänsä pohjaksi. Ryhmän tuella vaikeastakin erosta muodostuu kasvua tukeva kokemus.

Ryhmä on sinulle, joka olet kokenut avio- tai avoeron äskettäin. Eronneesta parista ryhmään voi tulla vain jompikumpi.