Terapeuttinen keskustelu ja sielunhoito

Voit hakeutua asiakkaaksi, jos olet kohdannut ongelmia ihmissuhteissasi tai jonkin yllättävän käänteen elämässäsi. Se voi olla esimerkiksi oma tai läheisen sairastuminen, menetys, katkennut ihmissuhde, erilaiset riippuvuudet, kuormittava elämäntilanne, ikäkausikriisi tai uupumus.


Sielunhoito on elämän asioiden, kenties hankalien tunteiden, vihan, syyllisyyden, häpeän tai katumuksen tuomista Jumalan eteen yhdessä asiaan perehtyneen ammattilaisen kanssa. On mahdollista myös rukoilla yhdessä tai toimittaa yksityinen rippi niin toivottaessa.