Eroauttaminen

Jos olet päätynyt eroon, on erokriisin läpikäyminen tärkeää toimivan erovanhemmuuden saavuttamiseksi ja oman hyvinvoinnin turvaamiseksi eron jälkeen. Eroauttaminen on yksilötyöskentelyä, jossa voit käydä läpi eroon johtaneita tapahtumia ja tunteita. Se auttaa ymmärtämään omia reaktioita, käymään läpi raskaita tunnekokemuksia ja rakentaa identiteettiä uudessa elämän tilanteessa.

Perheasiain sovittelu

Lapsella on oikeus isään ja äitiin. Perheasiain sovittelussa voit ex-puolisosi kanssa sovittelijan avustuksella etsiä toimivia ratkaisuja vanhemmuuden toteuttamiseksi lastenne parhaaksi. Vaikka keskinäinen parisuhteenne on purkautunut, olette edelleen vanhemmuussuhteessa toisiinne. Voitte parhaiten auttaa lapsianne selviämään erosta sillä, että näette vaivaa hyvän erovanhemmuuden rakentamiseksi. Sovittelussa voitte keskustella ja sopia kaikista arkeen ja lasten elämään liittyvistä asioista.

Perheasiain sovittelu on luvanvaraista. Savonlinnan seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksella on sovittelutoimintaan Itä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä lupa. Perheasiain sovittelu perustuu avioliittolakiin. (Avioliittolaki 5. luku 20-23§)