Eroauttaminen

Ero on elämän suurimpia kriisejä. Eroprosessin läpikäyminen tärkeää oman hyvinvoinnin turvaamiseksi eron jälkeen. Eroauttaminen voi olla yksilötyöskentelyä , jossa ammattilaisen kanssa voi pohtia eroa, sen syitä ja seurauksia, sekä omaa jaksamista ja selviytymistä. Eron läpikäyminen on tunneprosessi, jossa tyypillisesti ihminen käy läpi erilaisia tunteita ja jossa  tavoitteena on eron hyväksyminen osaksi omaa elämäntarinaa.


Eroava tai eronnut pari voi myös yhdessä tulla keskustelemaan siitä, miten rakennetaan mahdollisimman hyvä ero.


Erovertaisryhmä, jossa eroa työstetään ohjatusti kootaan muutaman vuoden välein.