Ote strategiasta 2021-25:

"Savonlinnan seurakunnan viestintä saa voimansa kirkon ydinsanomasta. Siinä on ”siemen”, jolla on jumalallinen voima itää. Viestintä on kiinnostavaa, merkityksellistä, oivaltavaa ja seutumme ihmisten tarpeisiin vastaavaa. Viestinnässä on sopivassa suhteessa tietoa ja tunnetta, keveyttä ja syvyyttä ja se on aina rakkaudellinen muistutus sanomasta ja seurakunnan arvoista.Viestinnällä on kasvot, useita kasvoja. Tämä tarkoittaa työntekijöiden näkyvyyttä ja henkilökohtaista panosta esim. somekanavissa. 

Viestintä tavoittaa entistä paremmin myös ne, joilla ei ole tällä hetkellä seurakuntayhteyttä tai jotka eivät osallistu toimintaan ja lisää osallistumista myös näissä ryhmissä. Seurakunta koetaan kiinnostavana ja luotettavana yhteistyökumppanina myös viestinnässä ja esim. erilaisten yhteisten tapahtumien järjestäjänä. Palvellaan yhteisöä lämmöllä.

Panostetaan siihen, että seutumme ihmisten mielikuva seurakunnan toiminnan laajuudesta ja osallistumisen mahdollisuuksista vastaa todellisuutta. Nostetaan esiin ”hyviä asioita”, joita seurakunta tekee auttamalla esim. syrjäytyneitä ja lapsiperheitä."

Lue koko strategia Rakkaus, rauha, rohkeus >>Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Pääviestit

Rakkaus
Seurakunnan tehtävä on tuoda ihmisen elämään Jumalan todellisuus, lohdutus ja rakkaus. Seurakunta on yhteisö, jossa vallitsee suvaitsevaisuus, avoimuus ja lähimmäisen rakkaus. Savonlinnan seurakunta toimii niin, että ihmisten välinen vuorovaikutus ja rakkaudellinen kohtaaminen lisääntyvät ja yksinäisyys vähenee.

Rauha
Seurakunnan kautta ihminen saa elämäänsä merkityksellisyyden kokemuksen ja sisäisen rauhan.

Rohkeus
Seurakunta nostaa rohkeasti esiin kirkon sanoman. Sanoma on ymmärrettävä ja koskettava. Sanoma antaa ihmiselle rohkeutta elää ja uskoa.

Viestinnän painopistealueet: 

1. Nostamme sanoman esiin

Seurakunnan on siis kohdattava ihmisten henkinen ja hengellinen etsintä niin hyvin, että pärjäämme ”merkityksellisyyden kokemuksien markkinoilla”. Samoin yksilökeskeisyys on huomioitava. Perinteisen sanoman on onnistuttava luomaan sisäinen merkityksen kokemus juuri yksilölle itselleen. Muuten se jää ulkokohtaiseksi tavaksi vailla sisäistä koskettavuutta. 

Ihmisten asenne, tietotaso kristinuskosta, elämäntilanne, elämänkokemus, ikä sekä monet muut tekijät vaikuttavat sekä viestintään että käytössä oleviin kanaviin. Viestintää voidaan suunnitella esimerkiksi sitä kautta, mitkä ovat ne syvät kysymykset, joita henkilö pohtii. Mitä hän kaipaa ja etsii?

2. Kohtaamme ihmisen

Näymme ja kuulumme kanavissa, joita seutumme ihmiset seuraavat.  Kerromme seurakunnan toiminnasta ja päätöksenteosta selkeästi ja oikea-aikaisesti.  Kohtaamme ihmisen viestinnän keinoin myös elämän käännekohdissa, ilossa ja surussa.  Tieto kulkee työyhteisön sisällä luotettavasti ja nopeasti. Uusi työntekijä otetaan vastaan lämmöllä ja riittävästi opastaen.

3. Huolehdimme ympäristöstä

Seurakuntamme ympäristöohjelma valmistuu auditoitavaksi vuoden 2024 lopussa. Kerromme avoimesti päätöksenteon ympäristövaikutuksista.  Viestimme seurakunnan ympäristötyöstä. Iloitsemme luomakunnan kauneudesta  ja kannustamme viestinnässä huolehtimaan ympäristöstä.

4. Vastuutamme ja osallistamme seurakuntalaisia

Panostamme viestinnässä siihen, että mahdollisimman moni löytää seurakunnasta palvelutehtävän, josta on hyötyä apua tarvitseville ja joka antaa tekijälleen merkityksellisyyden  kokemuksia ja sisäistä rauhaa. Seurakuntalaisten osallistaminen merkitsee työntekijöille opettelua uuteen toimintakulttuuriin, jossa osa vallasta ja vastuusta siirtyy itseltä pois. Seurakunta ei ole vain  ”palveluorganisaatio” vaan ”Kristuksen ruumis”. Yhteisö, jossa eletään todeksi kristityn kutsumusta ja otetaan erilaiset lahjat käyttöön. Tavoitteemme on, että seurakuntalaiset ottavat toiminnan omakseen 
ja toteuttavat sitä yhdessä kanssamme. Jokaisen lahjoille ja taidoille löytyy käyttöä.

 

Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan Viestintäkäsikirjan 20.2.2024

Tutustu Viestintäkäsikirjaan 2024 täällä >>Linkki avautuu uudessa välilehdessä