Sijoitustyöryhmä (KN 16.2.2021)

Käyhkö Anne, kirkkovaltuutettu, kirkkoneuvoston jäsen

Rasimus Tuula, kirkkovaltuutettu, kirkkoneuvoston jäsen

Sihvonen Poku, kirkkovaltuutettu, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

Suni Eija, kirkkovaltuutettu, kirkkoneuvoston jäsen

Muhonen Heli, talousjohtaja