Kirkkoneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat

1.2.2021 alkaen kokousten pöytäkirjat ovat luettavissa Domus-järjestelmässä:

Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvosto pöytäkirja

Jos pöytäkirjasta puuttuu pykälä, se sisältää asioita, joita ei julkaista:

  • henkilöön liittyvä yksityinen asia
  • yksityisyyden suojaan liittyvä asia
  • salassa pidettävä asia

ja seuraavan kokouksen esityslista sen valmistuttua (ja mahdolliset lisäasiat).