Hautausmaat

Haudanhoitoasioissa palvelee koko Savonlinnan seurakunnan alueella (Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju, Rantasalmi, Savonlinna, Savonranta, Sääminki) Talvisalon hautausmaan toimisto. Toimisto palvelee  puhelimitse ma-pe klo 9-13,  p. 015 576 8010. Sähköposti: talvisalo.hautausmaa@evl.fi 

Toimisto siirtyy takaisin lähipalveluun 12.10.2021 alkaen.

Savonlinnan seurakunnalla on hoidossaan seuraavat toiminnassa olevaa hautausmaat: Talvisalon, Pääskylahden, Varparannan, Ahvensalmen, Savonrannan, Vuoriniemen, Rantasalmen, Kerimäen kaksi, Punkaharjun kaksi sekä Enonkosken kaksi hautausmaata. Lisäksi on käytöstä poistettu, mutta hyvin hoidettu hautausmaa Kirkkoniemessä, sekä metsähautausmaat Kerimäen Silvolassa ja Enonkoskella.
Pääskylahden hautausmaalla on tunnustuksettomien hautausmaa-alue.

Hautapaikkaa koskevat varaukset ja haudanhoitosopimukset Talvisalon hautausmaan toimistosta ma-pe klo 9-13 p. 015 576 8010. 

Uurnahauta

Kaikilla seurakunnan hautausmailla vainajan tuhkan voi kätkeä sukuhautaan. Talvisalon, Pääskylahden, Enonkosken, Savonrannan ja Punkaharjun hautausmailla on lisäksi erillinen uurna-alue, josta kuolemantapauksen yhteydessä voi varata paikan uurnalle ja pienelle hautakivelle. Uurnahautaan mahtuu hautausmaasta riippuen 4-9 tuhkauurnaa eli se toimii siis sukuhautana.  Kyseisillä hautausmailla on myös muistolehtoalueet, joihin uurna tai tuhka ilman uurnaa on mahdollista kätkeä ilman erillistä hautapaikkaa. Tällöin vainajaa koskeva muistolaatta kiinnitetään omaisten pyynnöstä muistolehdon vieressä olevaan muistomerkkiin. Muistolaatasta ja sen kiinnittämisestä vastaa seurakunta. Tuhkan sirottelemiseen luontoon tarvitaan aina maa- tai vesialueen omistajan lupa.

Uurnahautauksen käytäntöä

Laki määrää, että tuhka on haudattava tai muuten sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan vuoden kuluessa tuhkaamisesta. Kun vainajan omainen tai muu kuolinpesän edustaja noutaa tuhkauurnan krematoriosta, hänen on samalla täytetettävä lomake, josta selviää, minne tuhka tullaan pysyvästi sijoittamaan.

Savonlinnalaiset vainajat tuhkataan yleensä Imatran krematoriossa. Tuhkauksesta sovitaan etukäteen hautaustoimiston kanssa. Uurnan maahan kätkemisen ajankohdasta voi sopia Talvisalon hautausmaan toimistossa, ma-pe klo 9-13, p. 015 576 8010.

Ohjeita surun kohdattua

Hautojen hoito ja hallinta (ko. sivulta löydät myös hautaustoimen maksut sekä hautainhoitohinnastot)

Hautajaiset