Diakoniatyö

Diakoniatyö on kristilliseen uskoon ja rakkauteen perustuvaa palvelua. Se on toivon tuoja ja pyrkii eheyttämään elämää auttamalla ihmistä kokonaisvaltaisesti antamalla henkisen ja hengellisen tuen lisäksi tarvittaessa aineellista apua. Diakonia toimii osallisuuden, oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvoisen elämän puolustajana yhteiskunnan palvelujärjestelmän rinnalla.

Yksilökohtaiseen työhön kuuluu vastaanottotoiminta, koti- ja syntymäpäiväonnittelukäynnit. Ryhmätoimintaa on vanhuksille ja päihde-ja mielentervyskuntoutujille. Laitoskäyntejä ja vierailuja tehdään vanhuksia ja vammaisia hoitaviin palvelu- ja asumisyksiköihin. Lisäksi järjestetään kaikille avointa ryhmätoimintaa, retkiä, leirejä, juhlia ja tapahtumia. Rukouspiiri kutsuu kantamaan esirukouksessa yhteisiä asioita ja lähimmäisiämme Isän sydämelle.

Kansainväliseen diakoniaan kuuluu vuosittainen yhteisvastuukeräys, jonka tuotolla autetaan lähimmäistä lähellä ja kaukana.

Vapaaehtoistyöstä voi löytää oman paikkansa palvella ihmisiä, esim. talkoolaisena yhteisvastuukeräystempauksissa. Ystäväpalvelusta vastaa Kerimäellä SPR Kerimäen yhdistyksen yhteyshenkilö Gunilla Muhonen p. 0505427394. Lisää vapaaehtoistyöstä srk:n nettisivuilla vpaaehtoistyö.fi.

Seurakuntien yhteistyönä järjestetään leiritoimintaa päihde- ja mielenterveyskuntoutujille, ikäihmisille ja kehitysvammaisille. Omaishoitajille ja kuulo- ja näkövammaisille sekä kehitysvammaisille on kirkkopyhiä. Seniori- Vertaisena vierelläsi ihmissuhderyhmä toimii yhdessä Sosterin kotihoidon kanssa.

Diakoniatyö tukee apua tarvitsevia taloudellisesti pienin avustuksin osto-osoituksina elintarvikeliikkeisiin. Myös pakasteleipää saatavilla vastaanottoaikoina. Erityisissä taloudellisissa kriisitilanteissa voidaan anoa avustusta Kirkon diakoniarahastoista, Tukikummeilta tai Kotimaanapu ry:stä.

Diakoniavastaanotto

Diakoni Raija Nuopponen p. 5789 114, 050 540 6114 , raija.nuopponen@evl.fi. Savonlinnan seurakunta Kerimäen kappeliseurakunta seurakuntakoti diakoniatoimisto, Urheilukuja 2, diakoniapäivystys ma-pe klo 8-11, muuna aikana sopimuksen mukaan.Pakasteleipää ja-ruokaa saatavilla. Vuosiloma 27.-31.10. ja 22.-23.12. Vuosiloman aikana kiireellisissä diakonia-asioissa yhteys Sln diakoniapäivystys p. 044 555 2579.

Ryhmätoimintaa

Virkistyskerho  tiistaisin klo 9-11 srk-kodilla.Tervetuloa virkistymään Sanan, rukouksen, srk-yhteyden ja elämän eri teemojen äärelle.  Tervetuloa t. Pirjo, Sirkka-Liisa ja Raija. Kerho alkaa mikäli koronarajoitukset sallivat kokoontumisen.

Rukouspiiri kokoontuu perjantaisin klo 12 srk-kodilla alakerrassa. Esirukouspyyntöjä voi toimittaa diakoniatoimistoon. Esirukousta omien ja yhteisten asioiden puolesta, Raamatun tutkistelua, rukousopetusta ja hengellistä matkakumppanuutta. 

Seniori-ryhmä-Vertaisena vierelläsi ihmissuhde-ja mielenterveysryhmä joka toinen torstai klo 13-14.30 Puruvedentie 12 kerhohuoneella. Ryhmä on sinulle, joka olet kiinnostunut hyvinvoinnistasi, kaipaat vertaistukea ja yhteyttä. Järj. Sosteri kotihoito, lisätietoja Katri Muhonen p. 044 417 2415, Anne Kansanen 044 417 2284, srk diakoniatyö, Raija Nuopponen p. 050 5406114. 

Seurakuntavierailut

Pysäkki  Puruvedentie 59 ma klo 12-13;   13.9., 27.9., 11.10., Anni,  25.10., 8.11., 22.11., ja 13.12.

Puruvedentie 12 kerhohuone klo 13; ti 19.10. ja ti 16.11.

Toimintakeskus Touhutupa ke 6.10. ja 15.12. klo 12.15

Kalliopellontie 4-6 kerhohuone klo 13;  ma 4.10. ja to 25.11.

Multamäentie 17 kerhohuone klo 13; ti 26.10 ja ti 30.11.

Laitosvierailut, Raamattulukupiirit

Attendo Jouhenjoki  klo 14 ; to 14.10., 111. ja 9.12.

Puruveden palvelutalo klo 10; pe 23.9., 22.10. , 19.11. ja 10.12

Muuta

Kaikille avoin ruokailu tiistaisin klo 11-12 srk-kodilla, vapaaehtoinen maksu.

Yhteisvastuu

Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräys pureutuu ikäihmisten taloudelliseen ahdinkoon 

 Eri syistä johtuva köyhyys koettelee vanhusväestöä Suomessa ja maailmalla. Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksen tuotolla autetaan taloudellisissa vaikeuksissa olevia ikäihmisiä niin Suomessa kuin kehittyvien maiden kriisialueilla. Keräys alkaa 7.2.2021.  Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti ja vuoden 2021 keräyksen esimiehenä Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo.  

Vähävaraiset vanhukset ovat usein tilanteessa, jossa vaikeudet kasaantuvat. Köyhyys aiheuttaa helposti terveydellisiä ongelmia, sosiaalista eristäytymistä, yksinäisyyttä ja digisyrjäytymistä. 

Eläkeiän köyhyyden merkittäviä tekijöitä voivat olla työelämän ulkopuolelle jääminen, kotiäitiys, työkyvyttömyys, pitkäaikaistyöttömyys, pienipalkkaisuus, sairaudet – tai näiden kaikkien yhdistelmä. Listalle kuuluvat myös kallis asuminen, peritty huono-osaisuus, mielenterveyden ongelmat sekä monet yllättävät tekijät. 

40 prosenttia Suomen eläkeläisistä saa eläkettä alle 1 250 euroa kuukaudessa. Karua on, että suurin yksittäinen seurakuntien ruoka-avun asiakasryhmä on vähävaraiset vanhukset. 

Apua ikäihmisille seurakunnan diakoniatyön kautta 

Seurakuntamme keräystuotosta 20 prosenttia jää käytettäväksi ikäihmisten ahdingon helpottamiseen oman seurakunnan alueella. Paikallinen keräystuotto käytetään ikäihmisten reseptilääkkeiden omavastuuosuuksien kattamiseen yhteistyössä Sosterin kotihoidon kanssa.  

Yhteisvastuukeräyksen toisena valtakunnallisena tuotonsaajana toimiva Kirkon diakoniarahasto kohdentaa 10 prosentin osuutensa keräystuotosta ikäihmisten taloudelliseen auttamiseen ja elämänlaadun kohentamiseen. Diakoniarahaston avustukset haetaan paikallisseurakuntien diakoniatyön kautta, jossa hakijoiden avuntarve tunnetaan ja jokainen avuntarvitsija kohdataan. 

Lahjoita netissä  

Yhteisvastuukeräykseen voi osallistua heti osoitteessa savonlinnanseurakunta.fi Keräyksen lahjoituslomakkeelle pääsee etusivulla olevasta Yhteisvastuu-kuvakkeesta. 

EKUMEENINEN VASTUUVIIKKO 2021-2022: KOHTUULLISUUS

Ekumeeninen vastuuviikko on kirkkokuntien ja monien kristillisten järjestöjen yhteinen ihmisoikeus- ja vastuullisuuskampanja, jossa kirkot toimivat oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Tämän vuoden Vastuuviikon (17-24.10.2021) teema on Kohtuullisuus. Teema liittyy YK:n tavoiteohjelmaan Agenda 2030, joka pyrkii yksilö- ja yhteiskuntatasolla saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Kristillisten kirkkojen ja yhteisöjenkin tulee kantaa vastuunsa.

Valta merkitsee vastuuta. Aikojen alusta ihminen on siis asetettu hoitamaan luomakuntaa vastuullisesti. Kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen onkin siksi luontevaa pyrkiä tekemään maailmasta ja yhteiskunnista hyvä asuinpaikka kaikille luoduille. Monet kirkot ja yhteisöt pyrkivätkin jo tähän hyvään tavoitteeseen ja nyt haluamme auttaa kaikkia kristillisiä yhteisöjä työssään.