Diakoniatyö

Diakoniatyö on kristilliseen uskoon ja rakkauteen perustuvaa palvelua. Se on toivon tuoja ja pyrkii eheyttämään elämää auttamalla ihmistä kokonaisvaltaisesti antamalla henkisen ja hengellisen tuen lisäksi tarvittaessa aineellista apua. Diakonia toimii osallisuuden, oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvoisen elämän puolustajana yhteiskunnan palvelujärjestelmän rinnalla.

Yksilökohtaiseen työhön kuuluu vastaanottotoiminta, koti- ja syntymäpäiväonnittelukäynnit. Ryhmätoimintaa on vanhuksille ja päihde-ja mielentervyskuntoutujille. Laitoskäyntejä ja vierailuja tehdään vanhuksia ja vammaisia hoitaviin palvelu- ja asumisyksiköihin. Lisäksi järjestetään kaikille avointa ryhmätoimintaa, retkiä, leirejä, juhlia ja tapahtumia. Rukouspiiri kutsuu kantamaan esirukouksessa yhteisiä asioita ja lähimmäisiämme Isän sydämelle.

Kansainväliseen diakoniaan kuuluu vuosittainen yhteisvastuukeräys, jonka tuotolla autetaan lähimmäistä lähellä ja kaukana.

Vapaaehtoistyöstä voi löytää oman paikkansa palvella ihmisiä, esim. talkoolaisena yhteisvastuukeräystempauksissa. Ystäväpalvelusta vastaa Kerimäellä SPR Kerimäen yhdistyksen yhteyshenkilö Gunilla Muhonen p. 0505427394. Lisää vapaaehtoistyöstä srk:n nettisivuilla vpaaehtoistyö.fi.

Seurakuntien yhteistyönä järjestetään leiritoimintaa päihde- ja mielenterveyskuntoutujille, omaishoitajille ja kehitysvammaisille. Omaishoitajille ja kuulo- ja näkövammaisille sekä kehitysvammaisille on kirkkopyhiä. Seniori- Vertaisena vierelläsi ihmissuhderyhmä toimii yhdessä Sosterin kotihoidon kanssa.

Diakoniatyö tukee apua tarvitsevia taloudellisesti pienin avustuksin osto-osoituksina elintarvikeliikkeisiin. Myös pakasteleipää ja -ruokia saatavilla vastaanottoaikoina. Erityisissä taloudellisissa kriisitilanteissa voidaan anoa avustusta Kirkon diakoniarahastosta, Tukikummeilta tai Kotimaanapu ry:stä.

Diakoniavastaanotto

Diakoni Raija Nuopponen p. 050 540 6114 , raija.nuopponen@evl.fi. Savonlinnan seurakunta Kerimäen kappeliseurakunta seurakuntakoti diakoniatoimisto, Urheilukuja 2, diakoniapäivystys ma-pe klo 8-11, muuna aikana sopimuksen mukaan.Pakasteleipää ja-ruokaa saatavilla. Vuosiloma  19.7-30.9. , eläkkeelle 1.10.2022.

Ryhmätoimintaa

Virkistyskerhon tiistaisin klo 9-11 srk-kodilla, alkaen 6.9..Tervetuloa virkistymään Sanan, rukouksen, srk-yhteyden ja elämän eri teemojen äärelle. Kokoonnumme koronaohjeistukset huomioiden, maskit ja turvavälit.

Rukouspiirin perjantisinklo 12 srk-kodilla alakerrassa. Esirukouspyyntöjä voi toimittaa diakoniatoimistoon. Esirukousta omien ja yhteisten asioiden puolesta, Raamatun tutkistelua, rukousopetusta ja hengellistä matkakumppanuutta. 

Seniori-ryhmä-Vertaisena vierelläsi ihmissuhde-ja mielenterveysryhmä, kokoontuu joka toinen torstai  klo 13-14.30 Puruvedentie 12 kerhohuoneella, to 30.6. ja 7.7.  Ryhmä on sinulle, joka olet kiinnostunut hyvinvoinnistasi, kaipaat vertaistukea ja yhteyttä. Järj. Sosteri kotihoito, lisätietoja Anne Kansanen 044 417 2284, Raija Nuopponen p. 050 5406114. 

Muuta

Kaikille avoin ruokailu tiistaisin klo 11-12 srk-kodilla, alkaen ti 6.9., vapaaehtoinen maksu.

Kevään ja kesän toimintaa

Naiset Raamatun äärellä kesäkodilla Tavisalossa klo 18;   ke 29.6. Seija Uimonen, ke 13.7. Inkeri Tuunanen. Saunomismahdollisuus, nyyttikestitarjoilu. Tervetuloa Savonlinnan seudun naiset virkistymään seurakuntayhteydestä kauniin Puruveden rannalle t. Anneli ja Raija

Diakonian ja lähetystyön iltapäivä ti 12.7. klo 13-16 Tavisalossa. Tervetuloa diakonian ja lähetystyön ystävät kesäkokoontumiseen.

Tulevaa

Su 18.9. klo 10 Vaapaehtoisten Messu kirkossa, jonka jälkeen srk-kodilla tarjoilua ja päivätilaisuus. Tervetuloa seurakunnan vapaaehtoiset vastuunkantajat ja SPR Ystäväpalvelun ystävät.

Yhteisvastuukeräys

Yhteisvastuukeräyksellä 2022 lisätään turvallisia aikuisia korona-ajasta kärsineiden lasten ja nuorten arkeen. Kampanjan iskulause ja sanoitus:           

LAHJOITA MULLE HUOMINEN. Pandemia on koetellut lapsia ja nuoria Suomessa ja maailman katastrofialueilla. Lahjoittamalla Yhteisvastuukeräykseen voit antaa kasvavalle ikäpolvelle valoisamman tulevaisuuden. 60 % keräystuotosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun työn kautta kehittyvien maiden auttamiseen. Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston avulla pystytään käynnistämään ja toteuttamaan hätäaputoimenpiteitä kehittyvien maiden humanitaarisissa katastrofeissa. Avustustarpeiden syyt ovat useimmiten luonnonkatastrofit (kuivuus, tulvat, myrskyt, maanjäristykset), poliittiset selkkaukset seurannaisvaikutuksineen tai äkilliset onnettomuudet.   

20 % keräystuotosta jää keräävälle seurakunnalle ahdingossa olevien nuorten tukemiseksi tehtävään työhön sekä diakonia-avustuksiin. Toiset 20 % ohjataan Lasten ja nuorten keskukselle, joka kehittää muun muassa etsivän nuorisotyön Saapas-toimintaa tarjoten lisää turvallisia aikuisia nuorten arkeen. Valtakunnallisesti toimivan NettiSaappaan vapaaehtoiset hakeutuvat nuorten luo sosiaalisessa mediassa ja tarjoavat tarvittaessa keskusteluapua. Saappaan uusin toimintamuoto on koulujen kanssa yhteistyössä kehitettävä KouluSaapas.