Perheasioiden sovittelu

Miten saada arki sujumaan?

Hankala sopia lasten asioista?

Onko puhumisen paikka?

Lapsella on oikeus isään ja äitiin. Perheasioiden sovittelussa voit ex-puolisosi kanssa sovittelijan avustuksella etsiä toimivia ratkaisuja vanhemmuuden toteuttamiseksi lastenne parhaaksi. Vaikka keskinäinen parisuhteenne on purkautunut, olette edelleen vanhemmuussuhteessa toisiinne. Voitte parhaiten auttaa lapsianne selviämään erosta sillä, että näette vaivaa hyvän erovanhemmuuden rakentamiseksi. Sovittelussa voitte keskustella ja sopia kaikista arkeen ja lasten elämään liittyvistä asioista.

Perheasiaoiden sovittelu on luvanvaraista. Savonlinnan seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksella on sovittelutoimintaan Itä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä lupa. Perheasiain sovittelu perustuu avioliittolakiin. (Avioliittolaki 5. luku 20-23§)

PERHEASIOIDEN SOVITTELUSSA

 • vanhempia autetaan jäsentämääm, mistä asioista heidän on tarpeen sopia erotilanteessa
 • vanhemmat saavat apua ja tukea keskinäisiin neuvotteluihinsa tilanteissa, joissa omat yritykset ovat saattaneet kääntyä riitelyksi ja joutua umpikujaan tai joissa puhevälejä ei ole
 • tavoitellaan lasten asioiden ja arjen käytäntöjen ratkaisemista sopimuksin, jotka voidaan myöhemmin vahvistaa lastenvalvojan luona.

SOVITTELIJA

 • on ulkopuolinen, puolueeton taho, joka ei tee tai tarjoa valmiita ratkaisuja
 • auttaa kysymyksillään vanhempia itse löytämään omalle perheelleen sopivat ratkaisut
 • on perheiden kanssa työskentelemään tottunut ammattilainen

HUOMIO LAPSIIN

Jotta lapset selviäisivät erosta mahdollisimman hyvin, on tärkeää, että lasten asia saadaan sovittua rakentavasti vanhempien välisistä mahdollisista erimielisyyksistä huolimatta. Perheasioiden sovittelulla pyritään estämään erimielisyyksien kasvaminen  vanhempien välisiksi kiistoiksi ja riidoiksi.

Sovittelijat tarjoavat tukeaan ja apuaan vanhempien välisten keskustelujen edistämiseksi. Näin lasten suhteet molempiin vanhempiinsa säilyvät ja perheenjäsenten arki sujuu erosta huolimatta.

Perheasioiden sovittelussa keskustellaan kaikista niistä kysymyksistä, joista lasten asioiden järjestämiseen liittyy ja joista vanhempien on vaikea keskenään päästä yksimielisyyteen.

MITEN PERHEASIOIDEN SOVITTELU ETENEE?

Perheasioiden sovittelu alkaa valmistelutapaamisella, jossa vanhemmille selvitetään tarkemmin, mistä sovittelussa on kyse ja käydään läpi, mistä asioista vanhemmat haluavat keskenään sopia. Tämän jälkeen sovittelutapaamisia on yhdestä kolmeen. Viimeisellä kerralla sovitaan seurantatapaamisesta.

Sovittelijoina toimivat perheiden kanssa työskentelemään tottuneet ammattilaiset useista eri organisaatioista.

PERHEASIOIDEN SOVITTELUN PROSESSI

Erilliset tapaamiset, yksi molemmille

 • Mistä sovittelussa on kyse?
 • Mistä asioista vanhemmat haluavat sopia?
 • Onko sovittelulle estettä?

1-3 sovittelutapaamista

 • Kaksi ulkopuolista, puolueetonta sovittelijaa
 • Vanhemmat neuvottelevat tavoitteenaan löytää ratkaisuja lasten asioiden järjestämiseen ja arjen käytäntöihin

Seurantatapaamiset

 • Miten sovitut käytännöt ovat toimineet?
 • Onko uusia sovittelulla ratkaistavia asioita?