Kaste

Kaste, vanhastaan ristiäiset, on kirkon pyhä toimitus. Sakramentissa kastettava saa lahjaksi armon. Hänestä tulee Jumalan lapsi ja maailmanlaajan Kristuksen kirkon jäsen.

Kirkossamme kastetaan kaikenikäisiä, joskin useimmiten kastettava on parikuinen vauva. Tällöin kasteen yhteydessä yleensä täytetään lomake, jolla lapsen tiedot ilmoitetaan rekisteriviranomaiselle.

Kastettava tarvitsee kaksi kummia, jotka ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoituja jäseniä. Kummeja voi olla enemmänkin. Oman kirkkomme jäsenen lisäksi kummina voi toimia myös henkilö, joka kuuluu luterilaisen kirkon toimittaman kasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkokuntaan.

Kaste on perinteisesti perhejuhla, jonne kutsutaan sukulaisia ja ystäviä. Useimmiten kastetoimituksen jälkeen järjestetään tarjoilu. Kastetilaisuuden voi kuitenkin järjestää niinkin, ettei paikalla ole kuin kastettava, pappi ja kaksi todistajaa.

Kasteen voi järjestää kotona, seurakunnan tiloissa tai muussa sopivassa tilassa. Seurakunnan tilojen lainaamisesta voi sopia kastetta varatessa.

Savonlinnan seurakunnassa kastepäivä on pääsääntöisesti sunnuntai. Varaukset hoidetaan kirkkoherranviraston kautta. Pappi ottaa vanhempiin yhteyttä ennen kastetta ja sopii ajan keskustelulle. Kastekeskustelussa käydään läpi kasteen käytännönjärjestelyjä ja merkitystä sekä katsotaan paperit kuntoon.

Pyhä kaste -esite pdf

Vanhempaa lasta, nuorta tai aikuista kastettaessa menetellään pitkälti samalla tavalla kuin vauvaa kastettaessa. Myös vanhempi kastettava tarvitsee kaksi kummia, joita koskevat samat säädökset kuin vauvan kohdalla. 15-vuotiaan ja sitä vanhemman kastettavan tulee käydä rippikoulu ennen kastetta.

Alla olevan linkin videolla papit Antti ja Leena juttelevat Kasteen päivän 10.1.2021 kynnyksellä siitä, millainen työtehtävä kaste on papille. Videossa ei ole tekstitystä.

YouTube-video

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen