Kaste

Kaste, vanhastaan ristiäiset, on kirkon pyhä toimitus. Sakramentissa kastettava saa lahjaksi armon. Hänestä tulee Jumalan lapsi ja maailmanlaajan Kristuksen kirkon jäsen.

Kirkossamme kastetaan kaikenikäisiä, joskin useimmiten kastettava on parikuinen vauva. Tällöin kasteen yhteydessä yleensä täytetään lomake, jolla lapsen tiedot ilmoitetaan rekisteriviranomaiselle.

Kastettava tarvitsee kaksi kummia, jotka ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoituja jäseniä. Kummeja voi olla enemmänkin. Oman kirkkomme jäsenen lisäksi kummina voi toimia myös henkilö, joka kuuluu luterilaisen kirkon toimittaman kasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkokuntaan.

Kaste on perinteisesti perhejuhla, jonne kutsutaan sukulaisia ja ystäviä. Useimmiten kastetoimituksen jälkeen järjestetään tarjoilu. Kastetilaisuuden voi kuitenkin järjestää niinkin, ettei paikalla ole kuin kastettava, pappi ja kaksi todistajaa.

Kasteen voi järjestää kotona, seurakunnan tiloissa tai muussa sopivassa tilassa. Seurakunnan tilojen lainaamisesta voi sopia kastetta varatessa.

Savonlinnan seurakunnassa kastepäiviä ovat lauantai ja sunnuntai. Tarvittaessa kasteita voidaan järjestää muinakin päivinä. Varaukset hoidetaan kirkkoherranviraston kautta. Pappi ottaa vanhempiin yhteyttä ennen kastetta ja sopii ajan keskustelulle. Kastekeskustelussa käydään läpi kasteen käytännönjärjestelyjä ja merkitystä sekä katsotaan paperit kuntoon.

Vanhempaa lasta, nuorta tai aikuista kastettaessa menetellään pitkälti samalla tavalla kuin vauvaa kastettaessa. Myös vanhempi kastettava tarvitsee kaksi kummia, joita koskevat samat säädökset kuin vauvan kohdalla. 15-vuotiaan ja sitä vanhemman kastettavan tulee käydä rippikoulu ennen kastetta.