Lähetys

 

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti." (Matt. 28:19-20)

Kappeliseurakunnassa voi osallistua erilaisiin tilanteisiin ja tilaisuuksiin lähetysaatteen äärellä.

Rantasalmella kokoontuu säännöllisesti kaksi lähetyspiiriä: kirkonkylän ja Mielojärvi-Hiltulan lähetyspiirit. Kokoontumiskerrat näkyvät kirkollisissa ilmoituksissa paikallislehdissä ja seurakunnan nettisivuilla.

Kirkonkylän lähetyspiiri kokoontuu joka toinen maanantai klo 14. Lisätietoja voi kysyä Raili Eroselta ja Mielojärvi-Hiltulan piiristä Anna-Liisa Härköseltä.

 

Lähetystyötä ympäri vuoden

Kirkon eteisaulassa on ympäri vuoden avoinna lähetyspiste, josta voi ostaa ja johon voi tuoda villasukkia ja -lapasia tms. nimikkolähettien työn hyväksi. Kiitos sinulle!

Kirkkosalissa on lähetyskynttelikkö, jonka varat lahjoitetaan nimikkotyölle. Kirkkopyhissä ja lähetystilaisuuksissa kannetaan toisinaan kolehti lähetystyön hyväksi. Lähetyspiireissä voi tukea lähetystyötä.

Ideoita lähetystyön toteuttamisesta Rantasalmella eri-ikäisten parissa voi kertoa kappeliseurakunnan työntekijöille, luottamushenkilöille ja vapaaehtoisille tai Savonlinnan seurakunnan lähetyssihteerille Sakari Seppälälle. Hän vierailee piireissä ja tilaisuuksissa mahdollisuuksien mukaan.

Jokaista meitä tarvitaan edelleen mukana ilosanoman välittämisen ja ihmisten auttamisen työssä, lähettien esirukoilijana, tukijana tai muuna toimijana.

Tuemme nimikkokohteita siirtolaistyössä Lähi-idässä ja Saksassa Kansanlähetyksen kautta.

Lähetystyö on kristillisen kirkon perus- ja luottamustehtävä, jonka pohjalta ensimmäiset Suomenkin seurakunnat ovat aikanaan syntyneet. Lähetys nousee kirkon olemuksesta ja on kirkon perustehtävä. Kirkko syntyy sinne, missä evankeliumi otetaan vastaan. Lähetystyötä tehdään sekä kotimaassa että maailmanlaajuisesti toisten kirkkojen kanssa.

Ulkomaista lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa seurakunnat tekevät kirkon omien lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa.

Kasteessa liitymme kotiseurakuntamme ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseneksi, samalla liitymme myös Kristuksen maailmanlaajan kirkon jäseneksi. Tähän jäsenyyteen kuuluu kristillisen uskon todeksi eläminen, evankeliumin esillä pitäminen arjen elämässä, sanoissa ja teoissa. Arjen elämä kertoo kristillisestä arvopohjasta.

Kirkkolaki  ja kirkkojärjestys -- velvoittavat seurakuntia ja niiden jäseniä toimimaan lähetystyön hyväksi. Lähetystyö on myös osa kirkon jumalanpalveluselämää. Se on läsnä kaikessa seurakunnan toiminnassa.

     

                     Lähetystyötä voi tukea vaikka lahjoittamalla vanhoja postimerkkejä...

 

 

 

Pieni lähetysaiheinen sanasto   Tutustu kirkon lähetystyön peruslinjauksiin (2015)

 

 

Nuttuneuleita Kansanlähetyspäivillä Lahdessa