Vertaistukea ja apua


Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa auttamista ja palvelua.  Se on kristityn ihmisen elämänasenne, joka perustuu Jeesuksen antamaan käskyyn: "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi."  Tarkoituksena on auttaa ihmistä kokonaisvaltaisesti siten, että ihminen tulisi autetuksi juuri niissä elämän haasteissa, joiden kanssa hän kamppailee. Diakonia kuuluu kirkon perustehtäviin.

Aina on toivoa

Krisitilliseen ihmiskäsitykseen liittyy aina toivo. Niin kauan kuin on elämää, on myös toivoa. Inhimillisestä näkökulmasta on paljon asioita, joihin ihminen ei voi vaikuttaa, mutta Jumalan näkökulmasta toivottomia tapauksia ei ole. Tätä toivon näköalaa seurakunta haluaa välittää järjestämällä toimintaa, jossa toteutuu myös mahdollisuus saada tukea samassa elämänvaiheessa olevilta. Jumalan lapsena eläminen on armossa ja armosta elämistä. Jokaisella on oikeus olla olemassa juuri omanlaisena itsenään, täydesti kelpaavana. Diakonisen auttamisen tarkoitus lähtee ajatuksesta, että jokainen ihminen on sellaisenaan riittävä ja tärkeä.

Tule antamaan tai saamaan apua ja vertaistukea seurakunnan toiminnan kautta!