Seurakunta työttömien tukena

Jumalan lapsena eläminen on armossa ja armosta elämistä. Jokaisella on oikeus olla olemassa juuri omanlaisena itsenään, täydesti kelpaavana. Diakonisen auttamisen tarkoitus lähtee ajatuksesta, että jokainen ihminen on sellaisenaan riittävä ja tärkeä. Sielunhoito on Jumalan armon välittämistä ihmiseltä ihmiselle sanoin ja teoin. 

Jos olet vailla työtä tai kärsit työttömyyden uhasta, seurakunta on silloin tukenasi. Seurakunnassa saat vertaistukea samanlaisessa elämäntilanteessa olevilta. Yhteisissä hetkissä voi pohtia taloudellisia asioita, työllistymisen mahdollisuuksia tai etsiä keinoja parempaan jaksamiseen.

Seurakunta haluaa olla tukenasi, jos sinulla on taloudellisia haasteita. Sulkavan kappeliseurakunnan diakoniatyö järjestää joka toinen viikko yhteisöruokailun Sulkavan seurakuntatalolla (Vilkaharjuntie 1). Syksyn 2023 ensimmäinen ruokailu on torstaina 24.8. klo 12. Ruokailuun ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Seurakuntatalon ovet avataan klo 11.30, eli puoli tuntia ennen ruokailun aluksi pidettävää hartaushetkeä. Ulkona ei siis tarvitse jonottaa. Ruoan hintakaan ei päätä huimaa, sillä maksu on vapaaehtoinen. Tilaisuudessa ei kerätä kolehtia, mutta halutessaan ruoasta voi maksaa vapaaehtoisen maksun. Ruokailut ovat oivallinen mahdollisuus tavata tuttuja ja porista mieltä painavista asioista toisten ruokailijoiden tai diakoniatyöntekijän kanssa.

Joskus työttömyys kestää oletettua kauemmin. Jos pohdit, mistä saada sisältöä arkeen, voi mielekästä tekemistä löytyä kertaluonteisesti tai pidemmäksikin aikaa seurakunnan vapaaehtoistyöstä.


Seurakunta auttaa talousvaikeuksissa

Taloudellista tukea on mahdollista hakea silloin, kun talous on ennakoimattomasti horjunut tai kun kyseessä on erityinen kriisi. Avustusta voivat saada ne kotitaloudet, työttömät, ylivelkaantuneet ja eläkeläiset, joiden toimeentuloon on tullut muutos sairauden tai muun elämän kriisin yhteydessä. Seurakunnan antama taloudellinen apu on pääsääntöisesti kertaluonteista kriisiapua, mutta muu tukeminen on tarvittaessa pitkäaikaista. Ensisijainen avunlähde taloudellisissa vaikeuksissa on Kela tai kunnan sosiaalitoimi. Diakoniatyöntekijän kanssa tilanteestasi keskustellaan kokonaisvaltaisesti, yhdessä ratkaisuja ja toimintakeinoja etsien.

Seurakunnan antaman taloudellisen avustuksen edellytyksenä on aina henkilökohtainen käynti diakoniatoimistossa tai diakoniatyöntekijän kotikäynti. Asiakkaalla on oltava avustuksen myöntämistä varten tarvittavat tiedot tuloista (esim. toimeentulotukipäätös, palkkakuitti, ammattiliiton tai KELA:n päätös, eläketiedot) ja menoista (tiedot asumismenoista, lainoista ja niiden lyhennyseristä jne.) Tositteet on esittettävä pyydettäessä avustuksen myöntäjälle.