Uutislistaukseen

DJI_0330_pieni-0.jpg

Metsäillassa keskusteltiin seurakunnan metsäsuunnitelmasta vuosille 2021-2030

21.10.2021 07.50

Savonlinnan seurakuntakuntakeskuksessa vietettiin keskiviikkona 20.10. Metsäiltaa, jossa seurakuntalaiset saivat tutustua uuteen metsäsuunnitelmaan ja esittää kysymyksiä suunnitelman laatimisesta ja toteuttamisesta vastaaville metsäasiantuntijoille.

Metsäsuunnitelmaa esitteli sen laatija Petteri Mönkkönen Metsäavain Oy:stä. Seurakunnan metsänhoidon käytännöstä kertoi MHY Etelä-Savon asiakkuuspäällikkö Kai Andersin.

Asiantuntijapuheenvuorojen jälkeen käytiin paneelikeskustelu metsäasioista. Panelisteina olivat Kai Andersin, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Juho Tiainen, Petteri Mönkkönen, Jari Rautiainen seurakunnan metsäryhmästä, talousjohtaja Heli Muhonen sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Poku Sihvonen. Juontajana toimi kirkkovaltuuston, -neuvoston ja seurakunnan metsäryhmän jäsen Keijo Pesonen.

Paikalla oli pieni, mutta metsäasioista erinomaisesti perillä oleva yleisö. Paneelikeskustelussa esitettiin kysymyksiä mm. vesistöjen rannoille ulottuvien kuvioiden suojavyöhykkeiden riittävyydestä sekä siitä, suositellaanko metsäsuunnitelmassa jatkuvaa kasvatusta. Lisäksi keskusteltiin metsien monimuotoisuuden säilyttämisestä sekä metsälain 10§ mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöjen ja muiden arvokkaiden elinympäristöjen käsittelystä.

Yleisö toivoi myös mahdollisuutta päästä tutustumaan metsäsuunnitelmaan sähköisessä muodossa. Seurakunta selvittää miten yli 1900-sivuinen aineisto voidaan jakaa sähköisesti joko kokonaan tai keskeisiltä osiltaan.

Sekä asiantuntijat, panelistit että yleisö olivat yhtä mieltä siitä, että metsien hoidossa eletään uutta aikaa. Talousjohtaja Heli Muhonen muistutteli mieliin sitä, miten seurakuntien metsäomaisuus on vuosikymmenien saatossa karttunut mm. papiston virkatalomaina ja metsää on seurakuntataloudessa perinteisesti pidetty sijoituskohteena. Tehometsätalouden aikana tehdyille päätöksille ei enää mitään voi, mutta nyt on mahdollista tehdä uudentyyppisiä suunnitelmia, jotka vastaavat uuden ajan vaatimuksia. Aiempina vuosikymmeninä laadituissa metsäsuunnitelmissa korostuneen taloudellisen näkökulman lisäksi seurakunnan metsienhoidossa huomioidaankin nyt entistä vahvemmin ilmastonmuutosta torjuvat toimenpiteet, luonnon monimuotoisuus ja metsien virkistyskäyttö. Metsienhoidon perusperiaatteita ovat nyt tasa-arvoisesti taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys.  

Yhdessä todettiin myös se, miten tärkeää on jatkaa avointa keskustelua metsistä. Juho Tiainen kiteytti asian puheenvuorossaan sanoin: "Hoidetaan metsiämme yhdessä."

Lue Petteri Mönkkösen esitys seurakunnan uudesta metsäsuunnitelmasta tästä linkistä (pdf)>>

Lue MHY Etelä-Savon asiakkuuspäällikkö Kai Andersinin esitys tästä linkistä (pdf) >> 

Panelistit kuuntelevat yleisön kysymystä. Kuvassa vas. Kai Andersin, Juho Tiainen, Petteri Mönkkönen, Jari Rautiainen, Heli Muhonen ja Poku Sihvonen.

Juho Tiainen kiteytti illan sisällön sanoin "Hoidetaan metsiämme yhdessä."

 

Illan juontajana toimi kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja seurakunnan metsäryhmän jäsen Keijo Pesonen.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Poku Sihvonen.