Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto vahvisti 28.9. kokouksessaan Savonlinnan seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,60 %

28.9.2021 20.09

Kirkkolain 15. luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Tuloveroprosentti on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään 17.11.2021. 

Kirkkovaltuusto päätti 28.9. kokouksessaan, että Savonlinnan seurakunnan tuloveroprosentti on edelleen 1,60%. 

Seurakunnan strategiassavuosia 2021–2025 varten laadituissa talouden suuntaviivoissa on linjattu suunnitelmakauden ensimmäisille vuosille veroprosentin säilyminen ennallaan (1,60 %). Talouden tasapainottamiseen on huomioitu muita sopeutustoimia.