Uutislistaukseen

Neuvosto sai tiedoksi päätöksen luonnonsuojelualueen perustamisesta Huosioon

15.9.2021 14.39

Kirkkoneuvosto sai 14.9. kokouksessa tiedoksi Huosion luonnonsuojelualueen perustamispäätöksen, jolla rauhoitetaan kolme Savonlinnan seurakunnan omistamaa määräalaa Kerimäen Huosiossa. Yhteensä noin 33 ha:n alueeseen kuulut Huosiojärven pohjois-koillispuolella sijaitseva 19,4 ha:n alue vanhaa mäntymetsää, Pienen Särkijärven ja Valkeislammen välinen 12 ha:n alue monimuotoista harju- ja suometsää sekä Pienen Särkijärven pohjoispuolella sijaitseva 1,3 ha:n lähteinen korpi. 

Etelä-Savon ELY-keskus maksaa kiinteistön omistajalle rauhoitusmääräyksistä aiheutuvista taloudellisista menetyksistä kertakorvauksena 330.000 euroa. Korvaus maksetaan korottomana yhdessä erässä sen jälkeen, kun luonnonsuojelualueen laajentamispäätös on saanut lainvoiman.

Suojelualueella saa jatkossakin:

 • metsästää maanomistajan luvalla
 • marjastaa ja sienestää
 • poistaa haitallisia vierasperäisiä eläin- ja kasvilajeja
 • käyttää ja kunnossapitää olemassa olevia teitä
 • käyttää olemassa olevia polkuja ja retkeilyreittejä sekä asentaa opastauluja ja opasviittoja
 • käyttää Metsäkirkkoa sekä kaataa käyttäjille vaarallisia puita maapuiksi
 • huoltaa ulkoilureittejä
 • kaataa vaarallisia puita teiden ja polkujen varrelta maapuiksi

Kiellettyä on:

 • rakennusten, rakennelmien, laitteiden, teiden ja polkujen rakentaminen
 • metsänhakkuu ja lahopuun poistaminen sekä muu kasvien tai niiden osien ottaminen tai vahingoittaminen
 • turpeen nostaminen sekä muu maa- ja kallioperän vahingoittaminen ja sen ainesten ottaminen
 • ojien kaivaminen, vesien perkaaminen ja patoaminen
 • moottoriajoneuvolla liikkuminen
 • muu toiminta, joka muuttaa haitallisesti alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen.

Päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta luettavissa kokonaisuudessaan sivulla savonlinnanseurakunta.fi/huosioLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Huosio-työryhmä aloittaa työnsä

Kirkkoneuvosto päätti perustaa Huosio-työryhmän, jonka tehtävänä on kehittää ja koordinoida Huosioon perustettavan suojelualueen ja Huosion alueen käyttöä ja toimintaa osana seurakunnan toimintaa.

Ryhmään kuuluvat Kerimäen aluekappalainen rovasti Toivo Loikkanen, kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Poku Sihvonen, kirkkovaltuuston edustajina Tapani Hannonen ja Iikka Muhonen sekä Savon Saukkojen ja Pyhät Polut ry:n edustajat. Kirkkoherralla ja ja talousjohtajalla on työryhmän kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.