Uutislistaukseen

Mikkelin hiippakunnan tiedote 1.6.2021

Selvitysmiehen ehdotus Mikkelin Tuomiokirkkoseurakunnan ja Puumalan seurakunnan sekä Savonlinnan seurakunnan ja Sulkavan seurakuntien seurakuntajaon muuttamiseksi

Tuomiokapituli määräsi istunnossaan 12.1.2021 KTM Sami Lahtiluoman selvitysmieheksi tutkimaan 
Juvan, Puumalan ja Sulkavan seurakuntajaon muutosta ja tekemään siitä ehdotuksen 31.5.2021
mennessä. Selvityksessä tuli ottaa huomioon Puumalan ja Sulkavan osalta myös muut vaihtoehdot 
kuin näiden kolmen seurakunnan liitos. 

Lahtiluoma toimitti liitosselvityksen loppuraportin ”Ehdotus Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan ja 
Puumalan seurakunnan sekä Savonlinnan ja Sulkavan seurakuntien seurakuntajaon muuttamiseksi” 
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituliin 31.5.2021. 


Selvitysmies Sami Lahtiluoma ehdottaa, että Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli alkaa valmistella 
aloitetta Puumalan seurakunnan liittämiseksi Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan 1.1.2023 lukien ja 
aloitetta Sulkavan seurakunnan liittämiseksi Savonlinnan seurakuntaan 1.1.2023 lukien.


Lahtiluoman mukaan Sulkavan ja Savonlinnan seurakuntien liitosta puoltaisivat muun muassa 
seuraavat syyt: 
• Liitos turvaisi seurakuntaelämän jatkumisen Sulkavan alueella
• Savonlinnan ja Sulkavan seurakunnilla nähdään olevan luontainen yhteys ja hyvät 
kulkuyhteydet
• liitos olisi pidempiaikainen ratkaisu kuin Juvan, Puumalan ja Sulkavan liitos
• Savonlinnan seurakunnassa on jo kappeliseurakuntarakenne, jota olisi mahdollista käyttää 
hyväksi myös Sulkavan kohdalla
• Savonlinnalla on kokemusta liitoksista
• Savonlinnan seurakunnan luottamushenkilöillä on myönteisyyttä liitokseen Sulkavan 
seurakunnan kanssa ja näkemystä siitä, että kuuden uuden työntekijän lisäämisessä nykyiseen 
organisaatioon on kyse pitkälti töiden uudelleen organisoinnista.

Puumalan seurakunnan ja Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan liitosta perustelevat muun muassa 
seuraavat syyt: 
• Liitos turvaisi seurakuntaelämän jatkumisen Puumalan alueella
• Mikkeliin koetaan olevan Puumalasta luontainen yhteys
• liitos olisi pidempiaikainen ratkaisu kuin Juvan, Puumalan ja Sulkavan liitos
• Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa on jo alueseurakuntarakenne, jota olisi mahdollista 
käyttää hyväksi myös Puumalan kohdalla
• Mikkelissä on kokemusta liitoksista
• Puumalassa on kirkkoherran virka auki ja määräaikaisia työntekijöitä, mikä helpottaa 
mahdollisen liitoksen henkilöstöjärjestelyjä ja tavoiteltavia kustannussäästöjä.


Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli keskustelee selvityksestä 22.6.2021 istunnon yhteydessä.


Elokuussa tuomiokapituli mahdollisesti päättää seurakuntajakoa koskevien aloitteiden tekemisestä.

Niistä pyydetään seurakunnilta lausunnot. Saatujen lausuntojen jälkeen tuomiokapituli päättää mahdollisista jatkotoimista.

1.6.2021 15.59