Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto hyväksyi ensi vuoden talousarvion

15.12.2015 20.47

Työvoiman liikkumista yli rajojen kehitettävä

Talousarvio näyttää alijäämää 244.770 euroa. Toimintakuluiksi on arvioitu 8,7 miljoonaa euroa. Vuosikate on 128.000 euroa ylijäämäinen.
Talousarvioon sisältyy Savonlinnan seurakuntaan ensi vuoden alusta liittyvä Rantasalmen seurakunta.
Hautainhoitorahaston alijäämät on saatu katettua ja talousarvio näyttää ylijäämää 14.167 euroa.

Menojen katteeksi on arvioitu kertyvän kirkollisverotuloja 6.426.000 euroa. Palkat sivukuluineen ovat arvioiduista verotuloista 73 prosenttia ja arvioiduista toimintakuluista 62 prosenttia.

Kirkollisveroprosentti pysyy ensi vuonna ennallaan 1,50 prosentissa. Tulevan Rantasalmen kappeliseurakunnan osalta se tarkoittaa veroprosentin laskua 2 prosentista 1,50 prosenttiin, mikä merkitsee 230.000 euron vähennystä seurakunnan tuloihin.

Toiminnan sopeuttaminen tuloihin jatkuu. Kirkkovaltuusto on linjannut, että ainakin vuosi 2016 pidättäydytään veronkorotuksista. Talousjohtaja Kari Virtasen mukaan talouden ensisijaisena tervehdyttämiskeinona tulisi käyttää kiinteistöjen määrän vähentämistä ja käyttökustannusten karsimista ja vasta sen jälkeen henkilöstön määrään liittyviä ratkaisuja.

- Kokonaisbudjetista 24 prosenttia menee kiinteistöihin. Se ei ole oikea suunta. Sekä henkilöstö- että kiinteistöstrategiat menevät uudelleen tarkasteluun ensi vuonna. Toivotaan, että noin kolmen vuoden aikana talous saadaan tasapainotettua. Säästöjä olisi saatava noin 500.000 euroa.

Valtuutettu Sampsa Kokko totesi, ettei omaisuuden myynti ole kestävä tapa budjetin tasapainotukseen.
- On eletty poikkeuksellisia aikoja seurakuntaliitosten takia ja nyt olisi palattava normaaliin järjestykseen.
Valtuutettu Iikka Muhonen piti tärkeänä saada kirkosta paenneet takaisin kirkon jäseniksi.

Kirkkoherra Sammeli Juntunen listasi edessä olevia haasteita, joista yksi on liitos vuoden vaihteessa Rantasalmen seurakunnan kanssa.
- Työvoiman liikkumista yli rajojen on kehitettävä. Kestää noin kymmenen vuotta ennen kuin kaikilla tasoilla koetaan, että ollaan yhteinen seurakunta, mutta uskon, että se onnistuu.
- Rahanpuute on jonkinlainen ongelma, toimintaa on sopeutettava tuloihin. Talouden rakenteellinen vaje on ratkaistava.

Kirkkoherran mukaan seurakunnan oma toimintastrategia tullaan päivittämään vastaamaan seurakuntaliitosten jälkeistä aikaa.

Toiminnassa halutaan huomioida Savonlinnaan majoittuneet pakolaiset. Juntunen piti tärkeänä myös ylläpitää ja kehittää pappien saarnataitoa.
Taloushallinnossa liittyminen Kirkon palvelukeskukseen eli Kipaan aiheuttaa omat haasteensa.

Toimintasuunnitelmaan kirkkovaltuuston kohdalle tehtiin korjaus. Ensi vuoden alusta Savonlinnan valtuutetuista putoaa pois viisi jäsentä ja heidän tilalleen nousee Rantasalmelta vastaava määrä jäseniä. Aiemmin putoajien ja nousijoiden määräksi oli virheellisesti ilmoitettu kuusi.