Savonlinnan kirkollisveroprosentti edelleen 1,50

10.11.2015 19.31

Toiminnan kulujen karsimista jatketaan

Kirkkovaltuusto vahvisti Savonlinnan seurakunnan kirkollisveroprosentiksi 1,50 vuodeksi 2016. Vaikka paineita korotukseen on, kirkkovaltuusto katsoi, että korotus ei auta, mikäli jäsenmäärä vähenee nykyistä vauhtia. Talouden tasapainottamiseksi toiminnan kuluja pyritään edelleen karsimaan sekä jatkamaan mahdollisuuksien mukaan kiinteän omaisuuden myyntiä. Esillä oli myös linjaus nostaa palveluiden hintoja kirkkoon kuulumattomille.

Jarmo Luostarisen esitys korottaa veroprosentti 1,60:een ei saanut kannatusta. Korotus olisi tuottanut seurakunnalle noin 420.000 euroa enemmän verotuloja.

Talousjohtaja Kari Virtanen arvioi henkilöverotulojen laskevan tänä vuonna noin 135.000 euroa edellisvuoteen verrattuna. Yhteisövero korvataan ensi vuoden alusta valtion tuella. Savonlinnan seurakunnan osuus on 806.000 euroa, mikä vastaa suuruudeltaan nykyistä tasoa.

Savonlinnan seurakuntaan ensi vuoden alussa liittyvän Rantasalmen seurakunnan veroprosentti on tällä hetkellä 2,0, ja se tulee rantasalmelaisten osalta laskemaan samalle tasolle savonlinnalaisten kanssa.

Tällä hetkellä seurakunnassa on meneillään noin 500.000 euron investoinnit Punkaharjun leirikeskuksen saunarakennuksen rakentamiseen ja muiden alueella olevien rakennusten kunnostamiseen. Lisäksi eteen saattavat tulla noin 300-400.000 euron investoinnit, mikäli Pääskylahden seurakuntakotia joudutaan sisäilmaongelmien vuoksi kunnostamaan. Pääskylahdessa toimivat iltapäiväkerhot siirretään joulukuun alusta toimimaan Nätkin koulun tiloissa.

Kirkkovaltuusto päätti kahden alle tuhannen neliömetrin määräalan myynnistä ostotarjousten pohjalta Kerimäen Jouhenniemessä ja Kongonsaaressa sekä noin 5000 neliömetrin määräalan ja venevalkamapaikan myynnistä Punkaharjun Laukansaaressa. Kaupat ovat arvoltaan yhteensä 27.400 euroa. Päätökset alistetaan Kirkkohallituksen vahvistettaviksi.

Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi kirkkoneuvoston päätöksen, jonka mukaan Kerimäen kappeliseurakunnan nimen muuttaminen Iikka Muhosen aloitteen pohjalta Kerimäen temppeliseurakunnaksi ei Kirkkolain ja Kirkkojärjestyksen perusteella ole perusteltua ja johdonmukaista.

« Uutislistaukseen