Uutislistaukseen

Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyi tilinpäätöksen 2018

Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 26.3. seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2018. Tilikauden alijäämä oli 556 018,50 euroa. Tilikauden tulos oli odotettua olennaisesti heikompi. Heikompi tulos johtui lähinnä verotulojen alittumisesta. Verotulot jäivät 233 067 euroa alle arvion. Verotulojen alittuminen johtuu ensisijaisesti väestön vähenemisestä seurakunnan alueella.

Seurakunnan työmuodot pysyivät hyvin talousarviossa. Kulujen toteuma oli 97,2% eli 237 369,25 alle arvion.

Seurakunnan tilinpäätös oli kolmatta vuotta peräkkäin alijäämäinen. Talousarvio suunnitelmavuosille 2020-2021 on laadittu siten, että vuoden 2020 tilikauden tulos saataisiin positiiviseksi. Seurakunta on käynnistänyt strategiatyöskentelyn, jossa ovat vahvasti mukana myös seurakuntavaaleissa 2018 valitut luottamushenkilöt. Strategiatyön tavoitteena on valita keinot talouden tasapainottamiseen.

28.3.2019 08.14