Uutislistaukseen

Minna Hietamäki jatkaa Luterilaisen maailmanliiton neuvoston jäsenenä

Ekumeniikan dosentti Minna Hietamäki on valittu Luterilaisen maailmanliiton neuvoston jäseneksi seuraavalle kuusivuotiskaudelle. Maailmanliiton yleiskokous kokoontui Namibian Windhoekissa. Neuvosto on liiton ylin päättävä elin noin joka kuuden vuoden välein pidettävien yleiskokousten välillä. Hietamäki on toiminut neuvostossa jo edellisellä kaudella.

Luterilaisella maailmanliitolla on suuret ohjelmat humanitaarisen apuun ja kehitysyhteistyöhön, teologiseen työskentelyyn sekä ekumeeniseen vuoropuheluun. Lisäksi liitto tekee kansainvälistä vaikuttamistyötä sekä luterilaisen yhteisön sisäistä kehittämistyötä. Kaikki näihin liittyvä päätöksenteko kulkee neuvoston kautta.

Vuonna 1947 perustettu Luterilainen maailmanliitto edustaa yli 74 miljoonaa luterilaista 98 maassa.

- Suomen evankelis-luterilainen kirkko on halunnut olla mukana rakentamassa Luterilaisesta maailmanliitosta entistä kestävämpää yhteisöä. Kirkkona olemme tukeneet erityisesti teologista työskentelyä ja ekumeenisia dialogeja. Määrällisesti suurin osa Suomen rahallisesta tuesta menee Kirkon Ulkomaanavun kautta. Tämä tuki ohjautuu Kirkon Ulkomaanavun strategisten painopisteiden mukaisesti,  kertoo Minna Hietamäki.

Luterilainen maailmanliitto valitsi kokouksessaan 13.5.2017 uudeksi puheenjohtajaksi Nigerian luterilaisen kirkon arkkipiispa Musa Panti Filibuksen. Vuodesta 2010 puheenjohtajana on toiminut Jordanian ja Pyhän maan evankelisluterilaisen kirkon piispa Munib Younan.

16.5.2017 09.36