Uutislistaukseen

Seurakunnan viestintäkäsikirja

Viestintäkäsikirja määrittää seurakunnan tiedotuksen kokonaisuuden ja ne toimenpiteet, joilla tiedotus edistää ja tukee seurakunnan  strategian "Rakkaus, rauha, rohkeus"Linkki avautuu uudessa välilehdessä toteutumista.

Käsikirja perustuu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon "Ovet auki!" -viestintäohjelmaan. Lisäksi työryhmä on hyödyntänyt suunnittelussa mm. Siunausten signaalit – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuusselontekoa (2022),  Milleniaalien kirkko -artikkelikokoelmaa, Uskonto arjessa ja juhlassa - Kirkon tutkimuskeskuksen tutkijoiden kirjoittama tutkimusraporttia ja Savonlinnan seurakuntaa varten tuotettua Y/Z -sukupolvien kirkko Savonlinnan seudulla -aineistoa (kirkkohallitus).

Viestintäkäsikirjaa on valmisteltu tiedotuksen vetämänä monityöalaisena hankkeena. Työstämisen eri vaiheissa ovat olleet mukana seurakunnan lähiesihenkilöt, seurakunnan eri alueiden edustajat, diakoniatyö, lähetystyö, musiikkityö, papisto ja kasvatuksen työala.  Suunnittelutyötä on johtanut kirkkoherra Sammeli Juntunen. Käsikirjan kirjoittamisesta ja visuaalisesta ilmeestä vastaa tiedottaja Anna-Kaisa Mannonen.

Tutustu viestintäkäsirkijaan täällä >>Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Kustannusvaikutuksiltaan merkittävin muutos nykyisiin käytäntöihin on Viestintäkäsikirjassa tehty linjaus kirkollisten ilmoitusten julkaisemisesta eri lehdissä. Kirkolliset ilmoitukset julkaistaan edelleen neljässä lehdessä: Itä-Savossa, Puruvesi- lehdessä, Rantasalmen lehdessä ja Sulkavan lehdessä, mutta jatkossa Itä-Savossa julkaistaan kaikki tapahtumatiedot ainoastaan Tuomiokirkkoseurakunnan alueelta. Seurakunnan muiden alueiden tapahtumista julkaistaan Itä-Savossa ainoastaan jumalanpalvelukset ja elämänkaaritiedot (kastetut, avioliittoon aikovat ja kuolleet). Uuden linjauksen tavoite on saada kustannussäästöjä painetuissa lehdissä julkaistavien kirkollisten kustannuksissa.  

Kirkolliset ilmoitukset ovat luettavissa sivulla Kirkolliset ilmoitukset - Savonlinnan seurakunta . Ilmoitukset päivittyvät viikoittain torstaina klo 12.

25.2.2024 07.09