Uutislistaukseen

Ympäristödiplomihanke on käynnistynyt

Savonlinnan seurakunnan strategiaan on kirjattu, että seurakunnalla tulee olla Kirkon ympäristödiplomi vuoden 2025 loppuun mennessä. 

 

Savonlinnan seurakunnan ympäristödiplomihanke käynnistynyt

Savonlinnan seurakunnan ympäristödiplomihanke käynnistynyt

Kirkkoneuvosto nimitti 6.6.2023 kokouksessaan työryhmän valmistelemaan asiaa. Työryhmässä ovat mukana palvelusihteeri Marja-Leena Brusin (sihteeri), ylipuutarhuri Pasi Inkinen, nuorisotyönohjaaja Sari Kaunismäki, johtava diakoniatyöntekijä Mari Kulmala, pääemäntä Helena Lybeck, talousjohtaja Heli Muhonen (puheenjohtaja), kiinteistöpäällikkö Markus Pehkonen (varapuheenjohtaja), aluekappalainen Sanni Rissanen, kirkkoneuvoston jäsen Juho Tiainen ja kirkkovaltuuston jäsen Sini Yläsaari. Asiantuntijajäsenenä tarvittaessa tiedottaja Anna-Kaisa Mannonen.

Ympäristödiplomityöryhmä on aloittanut työnsä ja tavoitteena on, että seurakuntamme ympäristöohjelma valmistuu auditoitavaksi vuoden 2024 loppuun mennessä. Vuoden 2024 budjettiin on varattu n. 4000–5000 euroa, joka tullaan käyttämään ympäristödiplomihankkeessa työskentelevän XAMKin opiskelijan palkkaamiseen.

Hankkeen kulku

1. Kirkkoneuvosto päättää diplomin hakemisesta, nimeää vastuuhenkilön ja asettaa työryhmän valmistelemaan asiaa. Yhtymissä diplomin
hakemiseen vaaditaan, että ainakin puolet seurakuntaneuvostoista on päättänyt seurakunnan lähtemisestä mukaan.
2. Työskentely aloitetaan käsikirjan pohjalta.
3. Työryhmä toteuttaa ympäristökatselmuksen. Diplomiin vaadittavat minimikriteerit ja pistemäärät lisätietoineen kirjataan katselmustaulukkoon.
4. Työryhmä laatii ympäristöohjelman. Ympäristöohjelma laaditaan diplomin vaateiden mukaisesti siten, että seurakunta täyttää kaikki minimikriteerit ja niiden lisäksi koossa on vähintään vaadittavat 100 pistettä.
5. Kirkkoneuvosto hyväksyy ympäristöohjelman ja pyytää hiippakunnalta auditointia.
6. Auditoija katselmoi seurakunnan ja toteaa, täyttääkö se diplomin vaatimukset. Auditoija voi pyytää lisäselvityksiä ja osoittaa kohteet, jotka
vaativat toimenpiteitä ennen kuin katselmus voidaan hyväksyä.
7. Auditoija antaa lausunnon tuomiokapitulille, joka esittää kirkkohallitukselle ympäristödiplomin myöntämistä seurakunnalle.
8. Kirkkohallitus päättää ympäristödiplomin myöntämisestä seurakunnalle. Ympäristödiplomi on määräaikainen. Se on voimassa myöntämisvuosi mukaan lukien viisi kalenterivuotta.
9. Seurakunta tekee ympäristötyötä oman ympäristöohjelmansa pohjalta.

Mikä on Kirkon ympäristödiplomi?

Kirkon ympäristödiplomi on Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakuntia varten laatima järjestelmä. Sen avulla seurakunta voi kantaa ympäristövastuutaan. Vain olemalla esimerkillinen omissa toiminnoissaan voi seurakunta olla uskottava puhuessaan ihmisen tehtävästä luomakunnan viljelijänä ja varjelijana. 

Ympäristötoiminnan lähtökohtana on seurakunnan johdon sitoutuminen työhön. Järjestelmä korostaa sekä seurakunnan johdon, henkilöstön että seurakuntalaisten vastuuta. 

Ympäristövastuun lisäksi järjestelmään on otettu mukaan myös kulttuuriseen kestävyyteen liittyviä sekä joitain sosiaalisen vastuun piiriin kuuluvia asioita kuten kansainvälinen diakonia, vastuullinen sijoittaminen ja Reilu kauppa. 

Ympäristökysymykset koskettavat kaikkea seurakunnan toimintaa. Lainsäädäntö vaatii ympäristövaikutusten huomioonottamista niin rakentamisessa, kiinteistönhoidossa, jätehuollossa kuin metsänhoidossakin. 

Kirkon ympäristödiplomi edellyttää, että jokaisen toimijan tulee tuntea omaa toimintaansa koskevat lait ja säädökset. Kirkon ympäristödiplomin avulla voidaan tiedostaa toiminnan ympäristövaikutukset, minimoida riskit, ennakoida tulevia haasteita ja tarjota työkaluja toimintojen jatkuvaan kehittämiseen. Tämä on pitkällä tähtäimellä myös taloudellisesti järkevä toimintatapa. 

Kirkon ympäristödiplomi voidaan hakemuksesta myöntää voimassa olevan käsikirjan ehdot täyttäville seurakuntayhtymille, itsenäisille seurakunnille, tuomiokapituleille, Kirkkohallituksen virastolle, kirkon lähetysjärjestöille ja Järjestöt ja kirkko -yhteistyösopimuksen solmineille järjestöille.

Ympäristödiplomi on määräaikainen ja on voimassa myöntämispäivästä alkaen viisi vuotta
 

 

18.10.2023 09.07