Uutislistaukseen

Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2023

Seurakunta varautuu kotitalouksien taloustilanteen kriisiytymiseen ja pakolaisten auttamiseen vuoden 2023 aikana

Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuusto käsitteli 15.12. kokouksessaan seurakunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion seuraavalle vuodelle.

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 7.12. ehdottaa valtuustolle 20 000 euron lisäystä seudulle saapuvien pakolaisten avustamiseen tarkoitettuihin diakonia-avustuksiin. Valtuusto hyväksyi neuvoston ehdotuksen ja lisäsi lisäksi määrärahoihin 20 000 euroa yleisiin diakonia-avustuksiin. Diakonia-avustuksiin on nyt budjetoitu ensi vuodelle yhteensä 108 000 euroa. Vuodelle 2022 budjetoitiin diakonia-avustuksiin 55 000 euroa. Budjetoitujen avustusvarojen lisäksi yksittäisten seurakuntalaisten ja alueen yhteisöjen tekemillä lahjoituksilla on merkittävä rooli avustustyössä. Lahjoitusten ansiosta avustusten todellinen määrä tulee kuluvana vuonna nousemaan yli 80 000 euron.

Diakonia-avustuksia myönnetään tulo- ja menoselvitysten perusteella sekä verkostoyhteistyössä mm. hyvinvointialueen eri toimijoiden kanssa. Avustukset ovat pääasiassa osto-osoituksia kauppoihin Avustuspäätöksiä tehdään diakoniapäivystyksissä ja henkilökohtaisilla vastaanotoilla seurakunnan kaikilla alueilla. Diakoniapäivystyksissä ja muissa henkilökohtaisissa tapaamisissa tuetaan myös asiakkaan henkistä jaksamista ja tarjotaan mahdollisuus luottamukselliselle keskustelulle. 

Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston talousarviovuodelle 2023 tekemien lisäysten jälkeen saatiin tilikauden alijäämäksi 36.181,66 euroa.

Tutustu toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon tästä linkistä (pdf)>>Linkki avautuu uudessa välilehdessä

16.12.2022 12.22