Hyppää sisältöön

Seurakuntavaalit järjestetään 20.11.2022

Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuustoon on valittu 33 jäsentä.  Äänestysprosentti on seurakunnassamme 10,2 % (valtakunnallinen äänestysprosentti 12,7 %). Äänioikeutettuja vaaleissa oli  25220 ja äänestäneitä 2666. 83,3% äänestäneistä äänesti ennakkoäänestyksessä.


Katso vaalien tulos tästä >>Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Tärkeät päivämäärät

Ennakkoäänestys 8.–12.11.2022
Ennakkoon voi äänestää kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa. Muista ottaa henkilöllisyystodistus mukaan!

Varsinainen äänestyspäivä 20.11.2022
Vaalipäivänä voit äänestää vain oman seurakuntasi äänestyspaikassa. Äänestysaikaa on klo 11.00–20.00.

Vaalien viralliset kuulutukset

Kuulutus seurakuntavaaleista

Savonlinnan seurakunnassa (1.1.2023 yhdistyvät Savonlinnan ja Sulkavan seurakunta) toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 33 jäsentä kirkkovaltuustoon.

Vaalit toimitetaan Savonlinnan seurakuntakeskuksessa, Kirkkokatu 17,

20.11.2022 kello 11.00–20.00.

Äänioikeutettu 15.8.2022 näiden seurakuntien läsnä olevaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 20.11.2022 täyttävä seurakunnan jäsen saa äänestää mainitussa äänestyspaikassa.

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikasta löytyy tietoa myös Savonlinnan ja Sulkavan seurakunnan kotisivuilta osoitteista savonlinnanseurakunta.fi ja sulkavanseurakunta.fi sekä osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

Savonlinna 3.10.2022

Savonlinnan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Keijo Pesonen

Puheenjohtaja

 

----------------------------

Kuulutus seurakuntavaalien ennakkoäänestyksestä

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 20.11.2022 toimitettavien seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 8.11.–12.11.2022 joka päivä Savonlinnan kirkkoherranvirastossa, Kirkkokatu 17, 57100 Savonlinna kello 9.00–18.00 (sekä erikseen määrätyissä muissa ennakkoäänestyspaikoissa erikseen määrättyinä aikoina). 


Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon minkä tahansa seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään. 
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse Savonlinnan kirkkoherranvirastoon viimeistään 4.11.2022 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana Savonlinnan kirkkoherranvirastosta ja vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi Savonlinnan kirkkoherranvirasto on avoinna 4.11.2022 kello 16.00 saakka. 


Savonlinnan kirkkoherranviraston puhelinnumero on 015 576 800.
Savonlinnan seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on kokonaisuudessaan nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 31.10.–12.11.2022, osoite Kirkkokatu 17, 57100 Savonlinna.
Seurakuntavaalista ja ennakkoäänestyspaikoista löytyy tietoa myös Savonlinnan ja Sulkavan seurakunnan kotisivuilta osoitteesta www.savonlinnanseurakunta.fi ja www.sulkavanseurakunta.fi sekä osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

Savonlinna 3.10.2022


Savonlinnan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Keijo Pesonen 
Puheenjohtaja 

-----------------------

Ilmoitus


Savonlinnan seurakunnassa (1.1.2023 yhdistyvät Savonlinnan ja Sulkavan seurakunta) 20.11.2022 toimitettavien seurakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä 30.10.–20.11.2022 Savonlinnan seurakunnan ilmoitustaululla, osoite Kirkkokatu 17 ja Sulkavan seurakunnan ilmoitustaululla, osoite Vilkaharjuntie 1.
Ehdokaslistojen yhdistelmiä on saatavana Savonlinnan kirkkoherranvirastosta sen aukioloaikoina ma–pe klo 9.00–13.00 ja Sulkavan kirkkoherranvirastosta sen aukioloaikana ma klo 9.00–13.00. Lisätietoja löytyy myös vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.

Savonlinna 3.10.2022
Savonlinnan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Keijo Pesonen 
Puheenjohtaja
 

------------------------------------------

Savonlinnan seurakunnan ehdokasasettelua koskeva kuulutus


Savonlinnan seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 33 jäsentä kirkkovaltuustoon. (1.1.2023 yhdistyvät Savonlinnan ja Sulkavan seurakunta).


KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun luottamustoimeen on ehdokas,
1) joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty Savonlinnan tai Sulkavan seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
2) joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
4) joka ei ole vajaavaltainen
5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,
6) joka ei ole näiden seurakuntien viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.


Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä Savonlinnan seurakunnan kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna ma–pe kello 9–13 sekä 15.9.2022 kello 9.00–16.00. Savonlinnan seurakunnan kirkkoherranviraston osoite on: Kirkkokatu 17, 57100 Savonlinna. Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana Savonlinnan seurakunnan kirkkoherranvirastossa ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi


Savonlinna 13.6.2022
Savonlinnan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Keijo Pesonen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------