Rippikoulu

Rippikoulu

"Elämä on ihmisen parasta aikaa" -Matti Nykänen

Rippikoulussa opimme, että edellä oleva lause ei ole pätevä. Rippikoulu päättää kastettujen kasteopetuksen. Myös kastamattomat voivat tulla rippikouluun, heitä opetetaan ja halutessaan he voivat tulla kasteelle ja heidät myös konfirmoidaan. Rippikoulun ja konfirmaation jälkeen alkaa oppiminen täysivaltaisena kristittynä.

Rippikoulut perustuvat Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn:

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt. 28:18-20)

Kummien ja vanhempien tehtävä on kasvattaa kastettu lapsi kristinuskoon. Rippikoulu on laadunvarmennus ja terävöitys tälle opetukselle. 

Useimmiten rippikoulu käydään Suomessa sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta, mutta rippikoulun voi käydä myös aikuisena. Tavallinen leiririppikoulu toteutetaan noin puolen vuoden aikana, jolloin osallistutaan seurakunnan toimintaan ja pohditaan uskoon ja elämään liittyviä kysymyksiä. Rippikouluun kuuluu seurakuntajakso ja intensiivijakso (ns. perinteinen rippileiri tai esimerkiksi kaupunkirippikoulun lähijakso). Seurakuntajakson aikana rippikoululainen tutustuu kotiseurakuntansa jumalanpalveluksiin, toimintaan ja erilaisiin tapahtumiin. Rippikoulun voi käydä myös pienemmissä ryhmissä esimerkiksi päivä- tai iltarippikouluna, tai yksityisrippikouluna. Seurakunta pyrkii siihen, että kaikki saisivat parhaan mahdollisen rippikoulukokemuksen.

Oppimisen tai muista erityistä huomiota vaativista haasteista kannattaa jutella ajoissa esimerkiksi rippikoulupapin kanssa, jotta ne voidaan ottaa huomioon rippikoulun toteuttamisessa.

Sivulta Rippikoulut Savonlinnan seurakunnassa löydät tiedot seurakunnassamme pidettävistä rippikouluista.

Rippikoulussa NYT

Rippikoulu aikuisille

Lisätietoa seurakuntamme järjestämästä aikuisrippikoulusta löytyy sivulta https://www.savonlinnanseurakunta.fi/tule-mukaan/aikuisille/aikuisrippikoulu

Ota yhteyttä