Rippikoulu

Rippikoulu

"Elämä on ihmisen parasta aikaa" -Matti Nykänen

Rippikoulussa opimme, että edellä oleva lause ei ole pätevä. Rippikoulu päättää kastettujen kasteopetuksen. Myös kastamattomat voivat tulla rippikouluun, heitä opetetaan ja halutessaan he voivat tulla kasteelle ja heidät myös konfirmoidaan. Rippikoulun ja konfirmaation jälkeen alkaa oppiminen täysivaltaisena kristittynä.

Rippikoulut perustuvat Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn:

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt. 28:18-20)

Kummien ja vanhempien tehtävä on kasvattaa kastettu lapsi kristinuskoon. Rippikoulu on laadunvarmennus ja terävöitys tälle opetukselle. 

Sivulta Rippikoulut Savonlinnan seurakunnassa löydät tiedot seurakunnassamme pidettävistä rippikouluista.

Rippikoulussa NYT

Rippikoulu aikuisille

Lisätietoa seurakuntamme järjestämästä aikuisrippikoulusta löytyy sivulta https://www.savonlinnanseurakunta.fi/tule-mukaan/aikuisille/aikuisrippikoulu

YouTube-video

Ota yhteyttä