Vertaistukea ja apua


Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa auttamista ja palvelua.  Se on kristityn ihmisen elämänasenne, joka perustuu Jeesuksen antamaan käskyyn: "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi."  Tarkoituksena on auttaa ihmistä kokonaisvaltaisesti siten, että ihminen tulisi autetuksi juuri niissä elämän haasteissa, joiden kanssa hän kamppailee. Diakonia kuuluu kirkon perustehtäviin.

Aina on toivoa

Krisitilliseen ihmiskäsitykseen liittyy aina toivo. Niin kauan kuin on elämää, on myös toivoa. Inhimillisestä näkökulmasta on paljon asioita, joihin ihminen ei voi vaikuttaa, mutta Jumalan näkökulmasta toivottomia tapauksia ei ole. Tätä toivon näköalaa seurakunta haluaa välittää järjestämällä toimintaa, jossa toteutuu myös mahdollisuus saada tukea samassa elämänvaiheessa olevilta. 

Tule antamaan tai saamaan apua ja vertaistukea seurakunnan toiminnan kautta!