Pariterapia


Pariterapian tavoitteena on luoda tasaveroinen, turvallinen ja avoin keskustelutila, jossa molemmat osapuolet tulevat kuulluiksi, ja jossa kumpikin voisi paremmin ymmärtää keskinäistä suhdettaan ja tapaansa olla suhteessa.


Parisuhde, samoin kuin ihminen yksilönä, käy läpi erilaisia elämänkaareen liittyviä kehitysvaiheita. Nämä siirtymät eivät aina suju kivuttomasti. Pariskunnan elämää muuttaa niin lapsen saaminen kuin lapsettomuuskin. Se, miten suhteessa kyetään siirtymään alkuhuuman jälkeiseen arkeen, voi johtaa kriisiin. Suhteeseen vaikuttaa myös kummankin puolison omassa elämässä tapahtuvat asiat ja muutokset. Myös kasvuperheessä opitut tavat olla vuorovaikutuksessa tulevat koettaviksi parisuhteen arjessa.


Pariterapiaan voi hakeutua myös silloin, kun jo harkitaan eroa. Joskus pariterapia auttaa löytämään motivaation jatkaa yhdessä. Eron ollessa vaihtoehto, voidaan pyrkiä mahdollisimman hyvään eroon.