Sururyhmä

Sururyhmä on sinulle, joka olet menettänyt läheisesi ja kaipaat vertaistukea. Tapaat siellä muita ihmisiä, ja teitä kaikkia yhdistää kuoleman tuoma suru. Ryhmässä voit saada kannattelua ja käydä läpi omaa suruprosessiasi. Käsiteltäviä teemoja ovat mm. surutyön vaiheet, kuolemaan liittyvät tunteet ja ajatukset, kysymykset omasta selviämisestä ja jaksamisesta ja pohdinta elämän jatkumisesta. Ryhmässä noudatetaan yhteisesti sovittuja pelisääntöjä. Niitä ovat sitoutuminen luottamuksellisuuteen, vaikenemisen ja puhumisen vapaus, tunteiden salliminen ja niihin rohkaiseminen.