Osallistu

Kirkon jäsenenä

Kun kuulut kirkkoon, olet rippikoulun käynyt ja konfirmoitu

*sinut voidaan vihkiä kirkolliseen avioliittoon
*voit saada kutsun kummiksi
*sinut voidaan siunata hautaan
*voit toimia luottamushenkilönä

Luottamushenkilöt - osallistumista ja vastuuta

Seurakuntalaisten edustajina luottamushenkilöt käyttävät seurakunnissa ylintä valtaa. He ovat päättämässä, vaikuttamassa ja kehittämässä seurakunnan toimintaa kirkkovaltuustoissa ja -neuvostoissa sekä johtokunnissa.

Luottamushenkilöt valitaan vaaleissa neljä vuotta kestävälle kaudelle.

 

Kirkollisverolla huolehditaan, että

*työntekijät ovat käytettävissä elämän tärkeissä tapahtumissa ja arjessa
*vainajat haudataan ja hautausmaat pysyvät kunnossa
*heikko-osaisia autetaan
*tarjoalla on monipuolista toimintaa eri-ikäisille
*perheitä autetaan kasvatustehtävässä
*kirkoista ja seurakuntien tiloista huolehditaan

Talouden perustana kirkollisvero
Toimintaa rahoitetaan  kirkollisverolla ja yhteisöverolla. Vuonna 2015 kirkollisveroprosentti on 1,5.
Seurakunnat saavat yrityksiltä yhteisöveroa yhteiskunnallisten toimintojen ylläpitoon. Niitä ovat hautaustoimi, kirkonkirjojen pito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpito. Yhteisövero tullaan korvaamaan valtion avustuksella, joka jaetaan seurakunnan jäsenmäärän mukaan.

Julistusta, lapsi- ja nuorisotyötä, diakoniaa, hautausmaiden ylläpitoa

Eniten seurakuntatyöhön suunnattuja verovaroja käytetään Savonlinnassa nettokustannuksina laskettuna julistukseen ja lapsi- ja nuorisotyöhön. Lapsiperheille, lapsille ja nuorille järjestetään paljon toimintaa, tilaisuuksia ja kohtaamisia.

Diakonian painopiste on henkisessä ja  hengellisessä auttamisessa, mutta myös materiaalista apua jaetaan.

Hautausmaalaki velvoittaa seurakuntia tarjoamaan jokaiselle kunnan asukkaalle hautapaikan. Vuoden 2007 alusta seurakunnat on velvoitettu osoittamaan tunnustukseton hautausmaa-aluen niille, jotka eivät halua tulla haudatuiksi kristilliselle hautausmaalle.

Osallistu

Savonlinnan seurakunnassa toimii suuri joukko vapaaehtoisia erilaisissa tehtävissä. Tule rohkeasti mukaan toimintaan, jonka koet omaksesi. Joukkoon tarvitaan mm. yhteisvastuukerääjiä, vanhuksille ystäviä, messuavustajia, sukankutojia, lähetystyön tukijoita ja tekijöitä. Lisätietoja voit kysellä johtavalta diakoniatyöntekijältä Mari Kulmalalta.

Vapaaehtoistyö.fi on vapaaehtoisen auttamistyön nettipalvelu. Palvelussa haetaan vapaaehtoistyöntekijjöitä erilaisiin tehtäviin. Voit ilmoittautua mukaan myös netin kautta.

Lisätietoja vapaaehtoistyöstä löydät tästä: Vapaaehtoistyön opas.