Uskoako vai ei?

Jumalaan uskomiselle on olemassa järjellisiä perusteluja. Maailman olemassaolo, kauneus ja siinä oleva elämä viittaavat siihen, että sillä on Luoja. Myös ihmisen kyky tunnistaa oikea ja väärä, erilaiset pyhyyden kokemukset sekä elämän tarkoituksen kaipuu kertovat Jumalasta.

Useimmiten tuo ei kuitenkaan riitä uskomisen perusteeksi.

Kristinuskon mukaan uskomisen perusta onkin Jeesus Kristus. Hänen syntymässään, elämässään, kuolemassaan ja kuolleista nousemisessaan Jumala on kertonut itsestään vahvemmin kuin pelkässä maailman luomisessa. Jeesuksen avulla Luoja on kohdattavissa läheisemmin kuin  järjellisen todistelun kautta. Usko syntyy ja pysyy yllä Jeesuksesta ja hänen merkityksestään kertovaa sanomaa kuulemalla.

Tällä sivuilla olevien linkkien takana on kerrottu lisää uskomme sisällöstä. Tutki uskoa –valikon alla on kirkkoherran Tuomiokirkossa pitämiä raamattuluentoja.