Kysymys: Meillä on kolme alle kouluikäistä lasta.  Yhteistä aikaa puolison kanssa ei ole, arjen pyöritys vie voimat ja univelka kiristää pinnaa. Miten voisimme huoltaa suhdettamme ennen kuin jompikumpi uupuu täysin ja pakkaa laukkunsa?

Vastaus: Mitä mahdollisuuksia teillä on järjestää kummallekin tilaisuus levätä unirästit pois? Levänneenä on huomattavasti helpompaa puhua parisuhteesta.

Hyvä, että huoli parisuhteesta herää. Vaikeistakin tilanteista selvitään, jos puolisoilla on keskenään riittävän turvallinen tunneyhteys. Parisuhteelle annettu aika ei ole pois lapsilta. Oman ajan raivaaminen voi olla haastavaa, mutta siitä kannattaa pitää kiinni. Lapset oppivat vanhempien kautta myös sen tärkeän asian, että isällä ja äidille on omia, kahdenkeskisiä asioita, joista he jäävät ulkopuolelle.

Suunnitelkaa arkea siten, että siitä tulisi hallitumpaa. Tuttu rytmi ja rutiinit helpottavat paineita. Ne ovat myös lapsille tärkeitä. Entä millaisia tukiverkkoja teillä on? Esim. Mannerheimin Lastensuojeluliitto välittää lastenhoitopalveluja. Internetin kautta voi löytää myös yksityisiä palveluntarjoajia.

Puolison kritisoiminen voi olla oman väsymyksen tai pahan olon projisoimista toiseen. On hyvä pysähtyä kuulostelemaan omia tunteita, tarpeita ja omaa tapaa reagoida. Mistä nämä tunteet nousevat? Millaisia tunteita kätkeytyy tällaisen reaktion alle? Yhtä tärkeää kuin opetella puhumaan omista tunteistaan on opetella oikeasti kuuntelemaan toista. Jos repivät riidat ovat iso osa arkea on syytä hakeutua avun piiriin.