Uutislistaukseen

Kiinteistöpääliköksi valittiin insinööri AMK Markus Pehkonen

19.10.2021 18.25

Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvosto on 19.10. kokouksessaan valinnut seurakunnan uudeksi kiinteistöpäälliköksi insinööri AMK Markus Pehkosen 1.12.2021 alkaen.

Seurakunnan kiinteistöpäällikön tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää seurakunnan kiinteistöpalveluita ja tehdä sitä koskevia aloitteita ja esityksiä sekä vastata seurakunnan rakennushankkeiden hallinnollisesta suunnittelusta, toteuttamisesta sekä valvonnasta. Kiinteistöpäällikkö toimii kiinteistöpalveluiden henkilökunnan, suntioiden, seurakuntamestareiden ja vahtimestareiden esimiehenä ja vastaa palvelukokonaisuuden johtamisesta ja kehittämisestä yhdessä alaisuudessaan työskentelevän henkilöstön kanssa. Lisäksi kiinteistöpäällikkö vastaa mm. seurakunnan metsätalouden hoidosta yhdessä asiantuntijatahojen kanssa ja seurakunnan tonttimyynnin valmistelusta. Jatkossa mahdollisesti työsuojelupäällikön tehtävät.