Uutislistaukseen

Kirkkoneuvosto päätti myöntää Enonkosken evankelisluterilaisen luostarin tuki ry:lle kertaluonteisena avustuksena 10.000 euroa

15.9.2021 15.27

Avustus kirjataan muun seurakuntatyön muihin avustuksiin ja tarkoitusta varten haetaan kirkkovaltuustolta lisämäärärahaa. Valtuusto käsittelee asian 28.9. kokouksessaan.

Enonkosken evankelis-luterilaisen luostarin tuki ry on toimittanut Savonlinnan seurakunnalle avustusanomuksen, jota kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 14.9.

Luostarin hallitus oli 16.8. kokouksessaan todennut, että luostariyhteisön maksukyvyn olevan heikko. Kaikki työsuhteet on irtisanottu heinäkuun aikana. Luostarin taloutta ovat kuluneen vuoden aikana kuormittaneet myös ennakoimattomat remontit.  Enonkosken luostariyhteisö tarvitsee apua selvitäkseen pahimman rahoitusvajeen yli sekä pidemmällä aikavälillä säännöllisten kulujen kattamiseen.

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on uutiskirjeessään 7/2021 myös tuonut luostarin tuen tarvetta esille: ”Juuri tällä hetkellä Enonkosken luostariyhteisö tarvitsee taloudellista tukea päästäkseen yli remontista aiheutuneista talousvaikeuksista. Kerta-avustukset ovat erittäin tarpeellisia laskujen ja lähikuukausien välttämättömien kulujen kattamiseksi”.

Kirkkoneuvosto päätti talousjohtaja Heli Muhosen esityksen mukaisesti myöntää Enonkosken evankelisluterilaisen luostarin tuki ry:lle kertaluonteisena avustuksena 10.000 euroa. Avustus kirjataan muun seurakuntatyön muihin avustuksiin ja tarkoitusta varten haetaan kirkkovaltuustolta lisämäärärahaa. 

Lue hakemus kokonaisuudessaan kirkkoneuvoston kokouksen 14.9. esityslistasta >>Linkki avautuu uudessa välilehdessä