Uutislistaukseen

Pappismunkki Damaskinos luennoi hesykastisesta rukouksesta

Tervetuloa tutustumaan ortodoksisen kirkon hesykastiseen perinteeseen. Luento Savonlinnan srk-keskuksen juhlasalissa lauantaina 11.9. klo 13-15

Hesykasmi on ortodoksisen hengellisen perinteen muoto, jossa korostetaan sisäisen hiljaisuuden etsimistä. Useimmiten tämä tapahtuu niin sanotun 
Jeesuksen rukouksen toistamisen kautta.

1200-1300-luvuilla syntynyt hesykastinen liike sai alkunsa Athosvuoren luostaritasavallasta nykyisen 
Kreikan alueelta, ja siksi hesykasmi on erityisen tunnettua luostariliikkeen keskuudessa. Askeettiset ihanteet ovat ortodoksisen perinteen mukaan 
kuitenkin samat niin luostariasukkaille kuin maailmassakin eläville, ja siksi hesykasmilla on annettavaa myös tavallista arkea eläville kristityille. 

Luennoitsija toimii pappismunkki Damaskinos. Hän on myös rippi-isä Athosvuoren Ksenofontoksen luostarissa sekä toimii systemaattisen 
teologian ja patristiikan yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopistossa. 
 

Tilaisuus toteuteaan voimassa olevien kokoontumisrajoitusten ja muiden suositusten mukaisesti. Max. 125 henk.

17.8.2021 10.53