Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto hyväksyi Huosion suojeluesityksen

Huosio. Kuva Jussi Koponen

Kuva: Jussi Koponen

Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti 18.5. kokouksessaan, että Savonlinnan seurakunta hyväksyy ELY-keskuksen tekemän esityksen yhteensä 32,5 ha luonnonsuojelualueen perustamiseksi Pappilanmaa-tilalle (Huosio) ja hyväksyy siitä suojelukorvauksena 330 000 euron kertakorvauksen. 

Tutustu pykälään >>

Suojeltavaksi esitetty alue käsittää seurakunnan omistamasta Papinmaa-tilasta kolme luonnonsuojelullisesti arvokasta aluetta: Huosiojärven pohjois-koillispuolella sijaitsevan n. 19,3 ha:n yhtenäisen alueen vanhaa mäntymetsää, pienen Särkijärven ja Valkeislammen välisen n. 12 ha:n alueen monimuotoista harju- ja suometsää sekä pienen Särkijärven pohjoispuolella sijaitsevan n. 1,3 ha:n lähteisen korven.

Suojelualueella tullaan noudattamaan rauhoitusmääräyksiä, jotka kieltävät mm. rakennusten, teiden ja polkujen rakentamisen, metsähakkuut ja lahopuun poistamisen ja moottoriajoneuvolla liikkumisen. Suojelualueella saa edelleen mm. marjastaa ja sienestää, käyttää ja ylläpitää olemassa olevia teitä sekä polkuja ja käyttää ja ylläpitää metsäkirkkoa. Vaaralliset puut voidaan kaataa teiden ja polkujen varrelta maapuiksi.

Suojeluesityksessä listattujen käyttöoikeusrajoitusten lisäksi alueella tullaan sallimaan hirvieläinten ja pienpetojen metsästys maanomistajan luvalla.

Seurakunta ryhtyy kehittämään Huosion alueen toimintaa. Tapahtumia on tulossa jo ensi kesänä ja alueen omat nettisivut sekä Facebook-sivu aukeavat kesäkuun alussa.

18.5.2021 19.25