Uutislistaukseen

Kirkkoneuvosto hyväksyi tilinpäätöksen 2020 esityksen mukaisesti

24.3.2021 07.43

Tilikauden ylijäämä on 692.100,48 €. Kirkkoneuvosto hyväksyi tilinpäätöksen ja esitti sen edelleen tilintarkastajalle. Kirkkovaltuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuun kokouksessaan.

Tilikauden tulos oli arvioitua olennaisesti parempi. Tulos johtuu toimintakulujen arvioitua pienemmästä toteutumasta. Toimintatuotot jäivät 59.407,19 euroa alle arvion.

Mm. myyntivoitot pysyvistä vastaavista toteutuivat 50.067,29 euroa arvioitua pienempänä, mutta mm. puunmyyntituloja tuli 39.772,60 euroa arvioitua enemmän. Seurakunnan henkilöstökulut sivukuluineen olivat 4,555.298,88 euroa.

Henkilöstökulujen osuus seurakunnan toimintakustannuksista oli 61,0 % (59,5 %/2019, 58,9 %/2018, 59,7 %/2017, 60,58 %/2016, 62,32 %/2015) ja verotuloista + valtionrahoituksesta 63,2 % (70,6 %/2019, 72,2 %/2018, 69,7 %/2017, 71,6 %/2016, 69,91 %/2015).

Palveluiden ostot ilman sisäisiä siirtoja ovat 1.457.642,30 €. Summa alitti talousarvion 277.836,70 eurolla.

Maksetut vuokrat (sisältää yhtiövastikkeet) olivat 100.128,79 €, alitusta talousarvioon nähden oli 17.881,21 €. Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat 890.932,00 €, (talousarvio 948.426 euroa) annetut avustukset olivat 248.798,32 €.

Avustukset olivat 22.608,32 euroa yli talousarvion.

Muut toimintakulut olivat 199.562,27 €, suurimpina yksittäisinä kohtina kiinteistövero 139.757,69 €.

Kirkollisverotuloja saimme 6.462.619,09 euroa eli vain 7.380,91 euroa arvioitua vähemmän. Verotulot olivat 530.625,19 euroa suuremmat kuin vuonna 2019.

Valtionrahoitusta saimme 744.324,00 euroa eli 11.124,00 euroa arvioitua enemmän.

Rahoitustuotot netto olivat 165.174,45 euroa eli 232.825,55 euroa arvioitua vähemmän. Työmuodot pysyivät hyvin kulujen osalta talousarviossa, kulujen toteutuma oli 89,4 %, eli 880.758,84 euroa alle arvion.

Toimintakate, eli toimintatulot vähennettyinä toimintakuluilla, on alijäämäinen -5.699.285,35 euroa.

Kun otetaan huomioon verotulot +6.462.619,09 € ja valtionrahoitus +744.324,00 euroa, josta vähennetään verotuskustannukset ja keskusrahastomaksut ja lisätään annetut avustukset, korko- ja rahoitustuotot ja kulut saadaan vuosikate, joka on ylijäämäinen -1.021.833,97 €.

Toteutuneet investointimenot olivat 176.226,58 euroa. Mm. Enonkosken kirkon vesikaton uusinta, Kerimäen hautausmaan ajoleikkuri, Rantasalmen seurakuntatalon sisäpihan sadevesijärjestelmä sekä salaojat (maa-alueiden nurmetukset tehdään keväällä 2021) ja Tuomiokirkon viemäreiden uusinta (investointi on vielä kesken).

Vuosikatteesta vähennetään poistot 383.570,13 € saadaan tilikauden tulos, mikä on -638.263,84 € ylijäämäinen, tämän jälkeen on kirjattu poistoeron vähennys, jonka jälkeen seurakunnan tilikauden ylijäämäksi tulee -692.100,48 euroa.

Tilikauden tulos oli arvioitua olennaisesti parempi. Tulos johtuu toimintakulujen arvioitua pienemmästä toteutumasta. Seurakunnan talousarvio oli laadittu 75.467,64 euroa ylijäämäiseksi, lisämäärärahoja oli hyväksytty 8.000,00 euroa. Lisämäärärahat mukaan lukien budjetoitu ylijäämä oli 67.467,64 euroa.

Savonlinnan seurakunnan osuus kirkon eläkevastuuvajauksesta on noin 25,7 milj. €. Hautainhoitorahaston tilinpäätös osoittaa 96.328,07 € ylijäämää.

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että hautainhoitorahaston vuoden 2020 ylijäämä 96.328,07 € kirjataan hautainhoitorahaston pääoman lisäykseksi edellisten tilikausien ylijäämän/alijäämän tilille.