Uutisia Savonlinnan seurakunnasta

Uutislistaukseen

Huosio_säädetty_vaaka.jpg

Huosion suojeluesitys etenee kirkkovaltuustoon

24.3.2021 07.23

Savonlinnan seurakunnan metsätyöryhmä käsitteli asiaa 10.3. kokouksessaan. Kirkkoneuvosto päätti 23.3. kokouksessaan yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle, että Savonlinnan seurakunta hyväksyy ELY-keskuksen tekemän esityksen yhteensä 32,5 ha luonnonsuojelualueen perustamiseksi Pappilanmaa-tilalle (Huosio) ja hyväksyy siitä suojelukorvauksena 330 000 euron kertakorvauksen. Valtuusto käsittelee asian kokouksessaan 13.4.

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry toimitti Savonlinnan kirkkoneuvostolle 11.9.2020 suojeluesityksen koskien Huosion aluetta. Esitetyn alueen pinta-ala oli 53 hehtaaria. Aluetta esitettiin suojeltavaksi Metso-ohjelman mukaisena pysyvänä luonnonsuojelualueena. (Kneuv. 22.9.2020 § 111)

Talousjohtaja tilasi ELY-keskukselta maastoinventoinnin 15.9.2020 ja inventointi kohteessatehtiin 25.9.2020. ELY-keskuksen inventointiraportin perusteella suunnitellun hakkuualueen lähes ainoa kriteeri Metso-kohteeksi on puuston ikä. Kirkkoneuvosto (10.11.2020 § 154) esitti 25.9.2020 ELY-keskuksen inventointiraportissa esille tuotuja alueita 32,6 ha METSO-kohteeksi.

Seurakunta ryhtyy kehittämään Huosion alueen käyttöä yhteistyössä seurakuntalaisten ja alueen muiden yhteisöjen kanssa. Yhteinen ja kaikille avoin suunnittelukokous oli tarkoitus järjestää helmikuussa 2021, mutta kokoontumista on jouduttu siirtämään kokoontumisrajoitusten tiukennuttua alueellamme.