Uutislistaukseen

Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että Huosion päätehakkuu perutaan

Huosio.jpg

Kirkkoneuvosto päätti 10.11. kokouksessaan, että seurakunta peruu puunmyyntipäätöksen Kerimäen Huosiossa. Kaikkia ELY-keskuksen maastoinventointiraportin mukaan METSO-kohteeksi soveltuvia alueita esitetään suojeltaviksi (yhteensä 32,6 ha). Neuvottelut kaupan peruuntumisen ehdoista saatiin UPM:n kanssa päätökseen kokouspäivän iltapäivän aikana. Neuvottelut korvaavista hakkuista käynnistyvät välittömästi.

Talousjohtaja Heli Muhonen on käynyt neuvotteluja UPM:n kanssa ja on tyytyväinen löytyneeseen neuvottelutulokseen. ”Huosiota koskeva päätöksenteko on koko ajan edennyt viranomais- ja asiantuntijatiedon pohjalta. Alkuperäinen kesäkuussa tehty päätös puukaupasta perustui mm. siihen, että ELY-keskus ei reagoinut tehtyyn leimausselosteeseen luontoarvojen vuoksi. Seurakunnalle tulleiden vetoomusten vuoksi pyysimme ELY:ltä maastoinventointia mahdolliseen METSO-ohjelman kriteerien täyttymisestä. Seurakunnan metsätyöryhmän esitti 2.11. kokouksessaan suojeltavaksi eri aluetta kuin mille hakkuuta suunniteltiin. Työryhmä ei nähnyt puukaupan purkamista taloudellisesti mahdollisena vaihtoehtona. Metsäryhmän kannanoton jälkeen olemme kuitenkin päässet UPM:n kanssa neuvottelutulokseen. Kesäkuussa tehty puukauppa puretaan UPM:n kanssa yhteisymmärryksessä. Kartoitamme korvaavat kohteet UPM:lle marraskuun loppuun mennessä. Tämä mahdollistaa sen, että sopimussakkoa ei sovelleta.” 

”Virallista tarjousta suojelukorvauksesta tai sen maksuaikataulusta seurakunta ei julkisuudessa liikkuneista tiedoista poiketen ole saanut. Molemmista aletaan hakemuspäätöksen jälkeen vasta virallisesti neuvotella ELY-keskuksen kanssa ja tarjous etenee aikanaan kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi”, Muhonen kertoo prosessin jatkosta. 

Huosion päätehakkuu on herättänyt runsaasti keskustelua ja seurakunta on kuunnellut ihmisten huolta koko prosessin ajan. ”On ollut hienoa huomata, miten lähiympäristö ja sitä koskevat päätökset ovat herättäneet alueemme ihmiset toimimaan, vaikuttamaan ja kääntymään seurakunnan puoleen. Suojelutahdon lisäksi seurakunnassa on kuultu myös pelkoa siitä, saavatko ulkopuoliset nyt päättää, miten metsänomistaja metsiään käyttää. Seurakunta ei tämän päätöksen myötä anna siunaustaan sille, että metsänomistajan päätösvalta heikkenee. Metsätalouden tuotoilla on jatkossakin merkittävä rooli myös seurakunnan toiminnan rahoittamisessa. METSO-ohjelma on kuitenkin käsityksemme mukaan metsänomistajamyönteinen suojeluohjelma ja tarjoaa metsänomistajalle taloudellisesti järkevän mahdollisuuden juuri tämäntyyppisen alueen suojelemiseen”, kertoo kirkkoherra Sammeli Juntunen.  ”Luonnossa liikkuminen on monelle suomalaiselle vahvasti hengellinen kokemus. Luonnossa liikkumisen ja hengellisyyden yhdistäminen on itse asiassa megatrendi, joka nousee esiin myös Suomen ev.lut.kirkon tuoreessa nelivuotiskertomuksessa. Seurakunta tuleekin lisäämään alueen käyttöä ja kutsumme nyt Huosion ystäviä mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan alueen monipuolisista mahdollisuuksista nousevaa toimintaa jo nyt olemassa olevien Pyhät polut -verkoston ja luontokirkon rinnalle. Huosion saama huomio on jo nostanut aikaisemmin vain pienen piirin tiedossa olleen alueen suosituksi retkipaikaksi. Huosio voikin tämän kehityksen myötä nousta seurakunnan käyntikortiksi ja valtakunnallisestikin merkittäväksi hengelliseksi kohteeksi.”   

 

Talousjohtajan esitys 10.11. kokouksessa

Koska UPM:n kanssa on päästy neuvottelutulokseen talousjohtaja esittää:

  1. Puretaan 1.6. neuvoston päätöksellä tehty puukauppa / Pappilanmaa UPM:n kanssa yhteisymmärryksessä
  2. Kartoitetaan marraskuun loppuun mennessä UPM:lle korvaavat kohteet. Tämä mahdollistaa sen, että sopimussakkoa ei sovelleta.
  3. Korvaavista kohteista laaditaan uusi sopimus UPM:n kanssa, joka tuodaan kirkkoneuvostolle tiedoksi.
  4. Esitetään 25.9. ELY-keskuksen inventointiraportissa esille tuotuja alueita (32,6 hehtaaria) METSO-kohteeksi (sisältää keväällä suunnitellun hakkuualueen), LIITE (kartta)
  5. Luontokirkon ympäristö jätetään suojelun ulkopuolelle (mahdollistaisi vaarallisten puiden poiston)

 

10.11.2020 19.31