Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä 1. helmikuuta

1.2.2016 20.18

Anna Lamberg nuorisotyönohjaajaksi

Kirkkoneuvosto valitsi avoinna olleeseen nuorisotyönohjaajan virkaan savonlinnalaisen sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyönohjaaja Anna Lambergin. Varalle valittiin Jenna Keskinen Espoosta.

Talousarvioylitykset,120.941 euroa, esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi. Toiminnan puoli pysyi pääsääntöisesti hyvin budjetissaan. Suurimmat ylitykset tulivat kiinteistöistä, lähinnä koneiden ja laitteiden kunnossapidosta sekä työterveyshuollon kustannuksista.

Kari Virtanen ennakoi talouskatsauksessaan tilinpäätöksen vuodelta 2015 näyttävän ylijäämää. Siihen vaikuttavat mm. ennakoitua suuremmat vuokra- ja metsätalouden tuotot sekä henkilöstökuluista saadut säästöt.

Kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi esitetään päivitetty hautausmaiden ohjesääntö. Seurakunnan hautausmailla on ollut eri käytäntöjä siitä, kuinka pitkäksi aikaa hautapaikkaoikeus luovutetaan. Päivitetyn ohjesäännön mukaan jatkossa Savonlinnan seurakunnan alueella hautapaikkaoikeus luovutetaan aina 50 vuodeksi. Uusi ohjesääntö määrää mm. myös, ettei lemmikkieläimiä saa tuoda hautausmaille.