Seurakunnalle alijäämäinen talousarvio

2.12.2015 10.09

Kirkkovaltuusto käsittelee talousarvion 15. joulukuuta

Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ensi vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion, jossa tilikauden alijäämäksi arvioidaan 256.700 euroa. Talousarvion kaikki kustannukset ovat 8,7 miljoonaa euroa. Vuosikate on puristettu 128.000 euroa plussan puolelle.
Talousarvioon sisältyy Savonlinnan seurakuntaan ensi vuoden alusta liittyvä Rantasalmen seurakunta.

Toimintatuotoiksi arvioidaan 1,962.200 euroa. Metsätalouden tuottoja on budjetoitu 450.000 euroa ja kiinteän omaisuuden myyntivoittoja 500.000 euroa.
Menojen katteeksi on arvioitu kertyvän kirkollisverotuloja 6.426.000 euroa, josta yhteisöveron tilalle tuleva valtion avustus on 806.000 euroa. Summa on yhteisöveron tasoa eikä talousjohtaja Kari Virtasen mukaan riitä kattamaan seurakunnalle lailla annettujen yhteiskunnallisten tehtävien hoitoa.

Toimintakuluja arvioidaan kertyvän 8.741.230 euroa. Palkat sivukuluineen ovat arvioiduista verotuloista 73 prosenttia ja arvioiduista toimintakuluista 62 prosenttia.

Seurakunta on tehnyt jo kolmena vuotena peräkkäin tappiollisen tilinpäätöksen, joten toiminnan sopeuttaminen tuloihin jatkuu.
- Nykyisellä veroprosentilla emme pysty ylläpitämään nykyistä toimintaa, vaan joudumme leikkauksiin. Henkilöstö- ja kiinteistöstrategiat joudutaan uudistamaan ensi vuoden aikana, Virtanen sanoo.
Tänä vuonna on jätetty täyttämättä kuusi vapautunutta virkaa tai tehtävää, joista säästöä ensi vuotta ajatellen on kertynyt noin 240.000 euroa.
- Huomioitavaa on myös se, että alijäämää tehdään, vaikka kiinteää omaisuutta myydään ja saamme vielä ensi vuodelle yhteisövero-osuutta yli 200.000 euroa.

Kiinteistöjen myyntilistalla ovat Kirveslahden ja Enonkosken leirimajat, Kerimäen Metsola ja Savonrannan vanha seurakuntatalo sekä Sinkkola-tila Sulkavalla. Myös tonttimyyntejä valmistellaan.
Ainoana uutena investointina talousarvioon on kirjattu Hirvaslahden leirikeskukseen rakennettava laituri.

Kirkollisveroprosentti pysyy ensi vuonna ennallaan 1,50 prosentissa. Tulevan Rantasalmen kappeliseurakunnan osalta se tarkoittaa veroprosentin laskua 2 prosentista 1,50 prosenttiin.Hautainhoitorahaston alijäämät on saatu katettua ja talousarvio näyttää ylijäämää 14.167 euroa.

Toiminnan puolella tavoitteina on mm. pitää messut hengellisesti vahvoina ja samalla elämänmakuisina. Seurakuntalaisten ja vapaaehtoisten osallisuutta vahvistetaan sekä messuissa että kaikilla työaloilla. Diakoniatyö ja perheneuvonta pyritään pitämään sellaisina, että ne pystyvät vastaamaan ihmisten hätään.
Myös seurakunnan omaa toiminta-ajatusta ollaan päivittämässä vastaamaan seurakuntaliitosten jälkeistä aikaa.
Taloushallinnon puolella haasteena on valmistautua liittymään Kirkon palvelukeskukseen eli Kipaan vuoden 2017 alusta.

Henkilövalintoja

Kirkkoneuvosto valitsi johtavan nuorisotyönohjaajan virkaan nuorisotyönohjaaja Juha Hakalan 1.1.2016 alkaen. Hakala toimii tällä hetkellä nuorisotyönohjaajana Punkaharjun kappeliseurakunnassa. Virkaan alun perin valittu Kari Tynkkynen ei ottanut virkaa vastaan.

Punkaharjun vs. aluekappalaisen virkaan kirkkoneuvosto esittää Sari Vauhkosta siihen asti, kunnes Lontoon merimieskirkon johtajaksi siirtyvän Marjaana Härkösen virka saadaan täytettyä.

 

« Uutislistaukseen