Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston valitsi 30.1. kokouksessaan jäsenet Savonrannan kirkkopiirin piirineuvostoon

Piirineuvoston tehtävä on kehittää ja koordinoida toimintaa kirkkopiirin alueella. Piirineuvoston puheenjohtajana toimii seurakuntapastori Henrik Koponen.

Savorannan kirkkopiirin piirineuvostoon valittiin toimikaudelle 2019-20:

Anna-Mari Käykö, varajäsen Pekka Käyhkö

Juha Käyhkö, varajäsen Hannu Karvinen

Päivi Käyhkö, varajäsen Ulla Lindell

Arto Sairanen, varajäsen Heikki Karvinen

Maija Vartiainen, varajäsen Rauni Hirvonen

Ritva-Liisa Virtanen, varajäsen Helena Parkkinen

Lisäksi neuvosto niemesi keskuudestaan edustajan, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus piirineuvoston kokouksissa. Tehtävään valittiin Anne Käyhkö.

31.1.2019 09.48