Uutislistaukseen

Savonlinnassa käynnistellään omaa vertaistukiryhmää läheistään hoitaville miehille

Linnala ja Savonlinnan seurakunta perustavat yhdessä vertaistukiryhmän miehille, jotka hoitavat läheistään. Ryhmän toiminta käynnistyy ideointikahvittelulla 1.2. klo 13-15 Linnalan seniorikeskuksessa. 

Tapaamiseen ovat tervetulleita kaikki sekä parhaillaan läheistään hoitavat miehet, ne joilla on tällainen elämäntilanne takana sekä myös ne, jotka arvioivat lähitulevaisuudessa olevansa vastuussa läheisensä hoidosta tai hoivasta. Tapaamisessa ovat mukana seniorityön vastaava Pirjo Jäntti Linnalasta sekä diakoniatyöntekijä Jukka Rahikainen seurakunnasta.

 "Käynnistyvä vertaistukiryhmä on suunnattu kaikille läheistä hoitaville tai läheisen hoivasta huolehtiville, ei ainoastaan niin sanotusti virallisille omaishoitajille", kertoo  Pirjo Jäntti. "Tavoitteenamme on muodostaa noin kerran kuussa kokoontuva toiminnallinen ryhmä, josta raskaassa elämäntilanteessa olevat saavat voimia vaativaan työhön. Ideointitapaamisessa kartoitetaan, millaisesta tukea ja toimintaa miehet tarvitsevat. Tapaamispaikat, aikataulu ym. sovitaan sen mukaan, mikä ryhmälle parhaiten sopii. Lämpimästi tervetuloa mukaan!"

Lisätiedot: Pirjo Jäntti 0440 511 826 ja Jukka Rahikainen 044 776 8011Linkki avautuu uudessa välilehdessä.

Suomessa tällä hetkellä jopa yli 350 000 omaishoitotilannetta

Omaishoito on elämäntilanne, jossa sairaus ja vammaisuus, auttaminen ja tukeminen  sovitetaan eri tavoin perheen elämään. Omaishoitotilanteessa sekä hoidettava että hoitaja, koko omaishoitoperhe, tarvitsee tukea. Omaishoitoon liittyy aina elämänmuutos, jonka perheenjäsenen sairastuminen tai vammautuminen aiheuttaa. Omaishoito vaikuttaa koko perheen elämään. Omaishoitotilanne mielletään usein ikäihmisten hoitamiseksi, vaikka monet hoidettavat läheiset ovat lapsia tai työikäisiä. Omaishoitotilanne voi tulla perheen elämään eri elämänvaiheissa. Omaishoitajia ovat muun muassa vammaisen lapsen vanhemmat, puolisoaan hoitavat ja ikääntyvistä vanhemmistaan huolehtivat tyttäret ja pojat. Hoitosuhde voi kehittyä hitaasti hoidettavan avuntarpeen lisääntymisen seurauksena tai äkillisesti sairauskohtauksen, onnettomuuden tai erityistä hoivaa tarvitsevan lapsen syntymisen myötä.

Lähde: omaishoitajat.fi

4.1.2019 13.48