Uutislistaukseen

Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa 2018. Ehdokasasettelu käynnistyy jo keväällä.

Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään marraskuun kolmantena sunnuntaina,  18.11.2018. Ennakkoon voi äänestää 6.-10.11. Savonlinnan seurakunta muodostaa vuoden 2014 tapaan yhden äänestysalueen.

Seurakuntavaaleissa seurakunnan jäsenet pääsevät valitsemaan heitä edustavat luottamushenkilöt kirkkovaltuustoon, joka päättää mm. seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, kirkollisverosta, rakennushankkeista ja virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Kirkkovaltuusto valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon, joka johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä.

Ehdokkaaksi valitsijayhdistysten kautta

Seurakuntavaaleissa ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu, kristillisestä vakaumuksesta tunnettu, 18 vuotta täyttänyt seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Seurakuntavaaleissa ehdokkaaksi pääsee valitsijayhdistysten kautta. Monien valitsijayhdistysten taustalla on poliittinen puolue, herätysliike tai esimerkiksi yhteinen näkemys kirkon suunnasta. Vaaleissa kelpoisuuden täyttävä seurakuntalainen voi myös perustaa oman listan keräämällä vähintään 10 oman seurakunnan äänioikeutettua jäsentä valitsijayhdistykseksi. Valitsijayhdistyksistä saa tietoa Savonlinnan seurakunnan kirkkoherranvirastosta. Vaalien ehdokasasetanta käynnistyy keväällä ja päättyy maanantaina 17.9.

Seurakuntavaaleissa kuuluu myös nuorten ääni. Äänioikeutettuja ovat kaikki 16 täyttäneet.

 

Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvosto on päättänyt 28.2. kokouksessa, että seurakunta muodostaa vuoden 2014 vaalien tapaan yhden äänestysalueen. Yhtenä äänestysalueena toimiminen tuo seurakunnalle merkittäviä säästöjä vaalien suorittamisessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ennakkoäänestyksiä järjestetään Enonkoskella, Kerimäellä, Punkaharjulla, Rantasalmella, Savonlinnassa ja Savonrannalla ajalla 6.-10.11. Äänestyspaikat ja –ajat vahvistuvat syksyllä. Varsinaisena vaalipäivänä 18.11. voi äänestää ainoastaan Savonlinnan seurakuntakeskuksessa. Seurakuntavaaleissa myös nuoret pääsevät äänestämään. Äänioikeutettuja ovat kaikki seurakunnan 16 vuotta täyttäneet jäsenet.

#minun kirkkoni

Tämän vuoden seurakuntavaalien valtakunnallinen teema on #minun kirkkoni. Teema kutsuu kaikki seurakunnan jäsenet omalla äänellään kertomaan, mitä asioita he pitävät kirkossa ja sen työssä itselleen tärkeimpänä. Valtakunnallinen seurakuntavaalisivusto on auennut maaliskuun alussa osoitteessa www.seurakuntavaalit.fi

Ehdokasasettelun edetessä myös Savonlinnan seurakunnassa toimivat valitsijayhdistykset esittelevät tavoitteitaan sivuilla.

6.3.2018 14.18